Nowe funkcje w Altium Designer 20

| Technika

Pod koniec ubiegłego roku, firma Altium opublikowała nową wersję swojego sztandarowego produktu do projektowania PCB – Altium Designer 20.

Nowe funkcje w Altium Designer 20

Nowa wersja, jak co roku, zawiera szereg nowych funkcjonalności, ułatwiających i przyspieszających pracę projektanta elektroniki. Główne zmiany, jakie wprowadzono w programie, to:

Dynamiczna kompilacja schematu. W Altium Designer 20 wprowadzono automatyczną kompilację schematu, co pozwala zaoszczędzić czas i daje użytkownikowi dostęp do aktualnych danych w czasie rzeczywistym. Model połączeń projektu jest teraz uaktualniany po każdej operacji użytkownika, co oznacza, że kompilacja projektu nie jest już konieczna, aby zobaczyć zawartość panelu Navigator, uruchomić BOM lub wykonać ECO. Wraz z wprowadzeniem dynamicznej kompilacji, polecenie Compile PCB Project zostało zmienione na Validate PCB Project, które wykonuje wyłącznie test ERC.

Renderowanie schematu przy użyciu DirectX. Dzięki renderowaniu schematu przy użyciu DirectX, znacząco zwiększono szybkość i płynność przesuwania, zoomowania czy kopiowania i wklejania treści na schemacie.

Nowe reguły projektowe. W Altium Designer 20 wprowadzono nową regułę projektową Creepage Distance, pozwalającą sprawdzać odległość między obiektami sieci rozdzielonymi wycięciem w płytce, co jest wymagane w obwodach wysokiego napięcia.

Altium Designer 20 pozwala także sprawdzać integralność ścieżki powrotu dla wszystkich płaszczyzn odniesienia przy użyciu reguły Return Path. Właściwe ścieżki powrotu umożliwiają powrót prądów do masy przez bardzo niską impedancję, co eliminuje problemy z sygnałami high speed. Takie, jak przesłuchy czy błędy danych.

Ulepszenia w projektach wielopłytkowych. Altium Designer 20 wprowadziło szereg zmian w projektach Multi-board, między innymi obsługę tworzenia spisu elementów (BOM) z całego projektu wielopłytkowego oraz możliwość eksportu złożenia 3D do PDF 3D.

Zmiany w routingu. Nowe tryby routingu pozwalają na zaawansowane omijanie przeszkód na gęstej płytce PCB czy pod układami BGA, bez konieczności stosowania dodatkowych warstw sygnałowych. Inteligentny algorytm unikania przeszkód pozwala ominąć przeszkody za pomocą łuków, dzięki czemu, wolne przestrzenie na płytce zostaną wykorzystane w najbardziej efektywny sposób. Edycja ścieżek w celu poprawy integralności sygnału może być czasochłonna, zwłaszcza gdy trzeba edytować poszczególne łuki i wydłużenia ścieżek. Altium Designer 20 zawiera nowy silnik wygładzania ścieżek oraz zaawansowane funkcje push i shove, aby przyspieszyć ten proces i zwiększyć produktywność.

Nowy Altium Designer wprowadza także możliwość wyrównywania połączeń na PCB w oparciu o czas propagacji sygnału w danych ścieżkach, parach różnicowych czy połączeniach xSignal, z uwzględnieniem czasu propagacji w przelotkach czy padach.

Zmiany w menedżerze warstw. Zmiany obejmują wprowadzenie w kalkulatorze impedancji obsługi struktur typu coplanar, możliwość definiowania chropowatości warstw przewodnika, która ze względu na efekt naskórkowości wpływa na impedancję dla szybkich sygnałów oraz większą kontrolę nad właściwościami fizycznej struktury płytki.

Nowy silnik symulacji Spice. Altium Designer 20 wprowadza nowy, zaawansowany silnik symulacji SPICE. Zapewnia on natychmiastowe korzyści w zakresie wydajności i zapewnia skalowalne podstawy do przyszłego rozwoju symulacji obwodów mieszanych w Altium Designer. Nowy silnik i jego podstawowe algorytmy oferują wydajność wielokrotnie wyższą niż poprzednio, w połączeniu ze znacznie poprawioną konwergencją rozwiązań, dokładnością i niezawodnością.

Nowa wersja, posiada także szereg innych, mniejszych zmian w edytorze schematu, edytorze PCB, dokumentach Draft sman czy na poziomie całego środowiska, wpływających na usprawnienie pracy z programem.

 

Dariusz Polus


Computer Controls Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała, ul. Budowlanych 1
tel. 33 485 94 90, faks 33 472 04 20
info@ccontrols.pl
www.ccontrols.pl

Zobacz również