Złącza i obudowy wodoodporne (IPx8, IPx9) – sprawdź, jakiej ochrony potrzebujesz

| Technika

Każde urządzenie elektroniczne wymaga pewnego rodzaju ochrony. Poziom takiego zabezpieczenia zależy od zastosowania danego sprzętu i miejsca, w jakim będzie ono używane. Przykładowo urządzenia konsumenckie, które pracują w domu nie muszą być, aż tak bardzo chronione przed pyłem i wodą, jak zewnętrzne kamery monitoringu. Do wielu urządzeń lub komponentów elektronicznych przypisany jest symbol, nazywany klasą szczelności IP. Dzięki niemu można w prosty i szybki sposób określić, w jakich warunkach może pracować dane urządzenie.

Złącza i obudowy wodoodporne (IPx8, IPx9) – sprawdź, jakiej ochrony potrzebujesz

Czym jest klasa szczelności IP?

Klasa szczelności IP jest normą określającą odporność konkretnego produktu na niekorzystne działanie ciał stałych, a także wody i wilgoci. Podawana jest ona w postaci wskaźnika IPxx, gdzie xx to cyfry przypisane do odpowiedniego stopnia ochrony. Pierwsza z nich odnosi się do ochrony przed wniknięciem ciał stałych i może przyjąć wartość od 0 do 6, gdzie 0 oznacza brak ochrony, a 6 pełną pyłoszczelność. Druga cyfra określa odporność na wodę i wilgoć i mieści się w zakresie od 0 do 9, gdzie 0 to brak ochrony, a 9 oznacza, że sprzęt wytrzyma zalanie wodą pod ciśnieniem 80–100 barów o temperaturze +80°C.

Złącza i obudowy wodoodporne istotne w każdej branży

Wybierając produkty, należy zwrócić uwagę na ich stopień ochrony. Dzięki temu w przyszłości można uniknąć awarii i związanych z nimi przestojów produkcyjnych oraz kosztów związanych z wymianą urządzeń uszkodzonych przez pył lub wodę. Warto zauważyć, że złącza i obudowy wyróżniające się szczególną odpornością na wodę i wilgoć (IPx8 i IPx9) są w oczywisty sposób także dobrze chronione przed wnikaniem pyłów i ciał stałych. Jak pokazują poniższe przykłady, różne branże mogą mierzyć się z innymi wymaganiami odnośnie wykorzystywanych elementów, natomiast łączy je zapotrzebowanie na szczelnie obudowy i złącza.

Odpowiednia szczelność obudów i złączy jest bardzo ważna w produkcji urządzeń instalowanych na powietrzu, w miejscach narażonych na wilgoć, zalania bądź długotrwałe działanie wody. Wszystkie urządzenia czy instalacje muszą być zatem właściwie chronione przed ich wpływem, inaczej bardzo łatwo mogłoby dojść do ich uszkodzenia.

Jedną z cech przemysłu drzewnego jest pył powstały w wyniku obróbki drewna. Urządzenia używane w tego typu przedsiębiorstwach muszą charakteryzować się bardzo dobrą pyłoszczelnością. Gdyby nie ona sprzęt wystawiony byłby na niepożądane działanie ciał stałych mogących w skrajnym przypadku doprowadzić do zwarcia i trwałego uszkodzenia.

W przemyśle chemicznym również możemy znaleźć wiele substancji stałych, jak i ciekłych, które mogą wpłynąć niekorzystnie na działanie sprzętu elektronicznego. Tutaj również należy zwrócić uwagę na klasę szczelności. Poza tym, w tej branży urządzenia mogą mieć kontakt z wieloma substancjami, które mogą w różny sposób wpływać na ich trwałość Warto zadbać zatem nie tylko o odpowiednio szczelne produkty, ale także mieć na uwadze ochronę np. przed korozją, wpływem smarów, ale też wysokich temperatur itd.

W magazynach nie raz można spotkać się z problemem pyłu, który pochodzi z przechowywanych kartonów i opakowań. W dłuższym okresie czasu on też może mieć niekorzystny wpływ na sprzęt elektroniczny. Dla przykładu komputer pozostawiony w takim miejscu bardzo szybko pokryje się wewnątrz osadem, który może pogorszyć odprowadzanie ciepła z wnętrza obudowy i skrócić żywotność podzespołów. Podobne problemy mogą przytrafić się systemom automatyki, które warto zabezpieczyć właściwą obudową.

O szczelność złączy i obudów należy zadbać nie tylko w zakładach produkcyjnych. Niemal każdy budynek biurowy jest w jakimś stopniu odpowiednio chroniony i monitorowany. Kamery monitoringu umieszczone na zewnątrz również muszą spełniać odpowiednie normy szczelności. W sezonie letnim podatne są one przede wszystkim na pył i deszcz, a w pozostałe pory roku na wilgoć i niższe temperatury. Jeśli elementy takiej instalacji nie będą odpowiednio chronione, usterki mogą pojawić się bardzo szybko. Myśląc o instalacjach zewnętrznych, warto pamiętać też o wpływie promieni słonecznych, które mogą znacząco skrócić trwałość obudów niezabezpieczonych przed promieniowaniem UV. Zależeć ona będzie o zastosowanego w konstrukcji materiału.

 

Transfer Multisort Elektronik
tel. 42 645 55 55
www.tme.eu

Zobacz również