SolidWorks Electrical 2022 – nowości w oprogramowaniu

| Technika

SolidWorks to oprogramowanie służące do wspomagania projektowania w dwóch wymiarach, jak również w wersji trójwymiarowej. Wspiera inżynierów na całym świecie, a poprzez budowę modułową również branże odpowiedzialne za projekty i produkcję. Zapewnia dostęp do zasobów technicznych, umożliwiając tworzenie lepszych produktów niższym kosztem i w krótszym czasie. Pozwala skrócić czas projektowania oraz zwiększyć produktywność poszczególnych działów. W najnowszej edycji „2022” oferuje ulepszenia wydajności oraz poszerzenie możliwości działania istniejących funkcji. Wnosi także wiele nowych rozwiązań dla użytkowników.

SolidWorks Electrical 2022 – nowości w oprogramowaniu

Połączenie funkcjonalności oprogramowania CAD do projektów mechanicznych ze schematami elektrycznymi pozwala zwiększać konkurencyjność, jak również umożliwia dwukierunkowe połączenie w czasie rzeczywistym. Biorąc pod uwagę różnorodność działów pracujących i korzystających z poszczególnych modułów, a także możliwość współdzielenia projektów oraz zarządzanie danymi, inżynierowie i projektanci otrzymują narzędzia, które łączą wiele dziedzin. Producent oprogramowania pracuje nad ciągłym udoskonalaniem swoich produktów, które dostępne są dzięki aktualizacjom. Aktualizacja oprogramowania polega na ogół na zainstalowaniu nowej lub zamianie obecnego programu jego ulepszoną wersją. Czynność ta dostarcza użytkownikowi często świeżych funkcjonalności oraz usprawnia działanie poprzednich funkcji. Podobnie stało się w wersji SolidWorks 2022 – ECAD.

Przegląd nowości

SolidWorks Electrical 2022 usprawnia pracę użytkowników między innymi w zakresie szybszego tworzenia tras przewodów elektrycznych w 3D. Usprawnienie polega na efektywnym wyznaczaniu tras przewodów, kabli i wiązek elektrycznych w maszynie lub produkcie końcowym. Wprowadzono także wspomaganie często używanych operacji, takich jak kopiowanie, wklejanie, usuwanie i cofanie. Przenoszenie zmian w projekcie ze schematu do projektu 3D zajmuje także mniej czasu. Tworzenie głównych projektów elektrycznych jest również szybsze. Ponadto zwiększona została wydajność we współdzielonych elektrycznych środowiskach projektowych. Sprawne udostępnianie danych spowodowało szybsze działanie grup złożonych z wielu użytkowników, jednocześnie pracujących nad tym samym projektem.

Zarządzanie dokumentacją

Jedną z głównych zalet najnowszej wersji elektrycznej jest poprawa w zakresie organizacji dokumentacji projektów, wiązek przewodów oraz kabli. Efektem wprowadzonych zmian jest między innymi możliwość uwzględnienia złączy, które są współdzielone, ale leżą poza trasą elektryczną. Możliwe staje się także zawarcie informacji o złączach spoza danej wiązki w tabelach dokumentacji, takich jak tabele podsumowań, złączy i obwodów. Ulepszenia dotyczą także tworzenia dokumentacji płaskiej oraz wyznaczania głównych segmentów trasy wiązki.

Usprawnienia wprowadzone w nowej wersji 2022

Kolejną zmianą w SolidWorks Electrical 2022 jest udoskonalenie sterowania promieniem gięcia. Teraz możliwe staje się uniknięcie błędów dzięki automatycznemu wyznaczaniu tras przewodów, kabli i wiązek w 3D. Na skutek zmian powstała perspektywa bardziej dokładnego wyznaczania trasy przy użyciu szkiców elektrycznej ścieżki prowadzącej. Korzyści z tego rozwiązania dotyczą poprawy jakości projektu, poprzez bardziej realistyczną prezentację trasy przewodów elektrycznych. Kolejną zaletą jest bezpośredni dostęp do portalu: „Electrical Content Portal” (ECP), który znajduje się teraz w okienku zadań narzędzi SolidWorks Electrical.

Nowa funkcjonalność oprogramowania

Poza usprawnieniami program dostarcza również nowe rozwiązania. Możemy do nich zaliczyć, między innymi, wyszukiwanie komponentów elektrycznych bezpośrednio z poziomu narzędzi. Korzyścią z tego płynącą jest szybsze tworzenie projektów elektrycznych i korzystanie z bazy dostępnych elementów w sposób sprawny i intuicyjny. W wersji 3D nowa funkcjonalność pozwala z kolei poprowadzić proces spłaszczania.

Nowym rozwiązaniem jest także wsparcie w projekcie trasy elektrycznej w zakresie korzystania zarówno z prostych, jak i kątowych obudów. Po utworzeniu trasy można dodać, obrócić lub zmienić obudowę zgodnie z potrzebami użytkownika. Zaletą tego rozwiązania jest poprawa jakości projektu poprzez bardziej szczegółową reprezentację 3D, co z pewnością przyczyni się do wykonania elementów gotowych.

Wnioski

Oprogramowanie SolidWorks tworzy intuicyjne środowisko pracujące w dwóch wymiarach, jak również w wersji trójwymiarowej. Wspomaga wydajność procesu projektowania i produkcji zapewnia również dostęp do zasobów technicznych, dając możliwość efektywnego ich wykorzystania. Nowa wersja wprowadza wiele usprawnień i nowych funkcjonalności. Jedną z nich jest intuicyjny dostęp do portalu Electrical Content Portal (ECP), który obecnie znajduje się w okienku zadań. Możliwe staje się także uniknięcie błędów dzięki automatycznemu wyznaczaniu tras przewodów, kabli i wiązek w wersji 3D. Kolejną zaletą jest udoskonalenie organizacji dokumentacji. Dokładna dokumentacja techniczna z dodatkowymi danymi dotyczącymi obudów oraz tabeli złączy i obwodów przyczynia się do elastycznego zarządzania projektami instalacji elektrycznych. Powstaje możliwość łatwej ich modyfikacji i wykorzystania dla nowych potrzeb organizacji.

Mając to wszystko na uwadze, można jednoznacznie stwierdzić, że producent dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy mieli pracę łatwiejszą i bardziej wydajną, osiągając lepsze rezultaty. Wprowadzone aktualizacje, również tym razem są zgodne z potrzebami użytkowników i optymalizują wysiłki poniesione podczas projektowania.

 

Grzegorz Cuber, technical manager Computer Controls

Computer Controls
tel. 33 485 94 90
www.ccontrols.net/pl

Zobacz również