Nowe funkcje w Altium Designer 23

| Technika

15 grudnia 2022 firma Altium opublikowała nową wersję swojego sztandarowego produktu do projektowania PCB – Altium Designer 23. Przedstawiamy nowości i istotne funkcje, które pojawiły się w tej edycji.

Nowe funkcje w Altium Designer 23

Firma Altium, wraz z wprowadzeniem Altium Designer 21, zmieniła sposób publikacji aktualizacji programu. Aktualizacje oraz nowe funkcjonalności w programie są dostarczane na bieżąco, mniej więcej w miesięcznych odstępach. Nowa wersja programu jest więc bezpośrednim rozwinięciem i kontynuacją poprzedniej wersji programu. Oczywiście, wraz z nową odsłoną programu, udostępniono szereg nowych funkcjonalności, ułatwiających i przyspieszających pracę projektanta elektroniki.

Główne zmiany, jakie wprowadzono w aktualnej wersji programu, to:

 •  
  Fot. 1.
  Projektowanie wiązek przewodów – funkcjonalność pozwala wyeliminować zależność od zewnętrznego oprogramowania do projektowania wiązek przewodów innych firm. Projektowanie wiązek przewodów jest udostępniane dzięki nowemu dokumentowi projektu Harness Project (*.PrjHar) wraz z powiązanymi dokumentami – definiowania połączeń elektrycznych Wiring Diagram (*.WirDoc), rysunku układu wiązki Layout Drawing (*.LdrDoc), dokumentu ActiveBOM (*.BomDoc) oraz rysunku produkcyjnego (*.HarDwf). Projekt wiązki przewodów można utworzyć jako samodzielny projekt lub jako część projektu wielopłytowego. W tym drugim przypadku logiczne połączenia między płytkami PCB w projekcie wielopłytkowym służą do zdefiniowania połączeń w wiązce. Dzięki tej technologii można stworzyć kompletny projekt wiązki przewodów, począwszy od indywidualnych połączeń pin-to-pin, aż po dokumentację produkcyjną (fot.1).
 • Przygotowanie sitodruku – dedykowana funkcja do przygotowywania sitodruku dla PCB. Często napotykanym błędem produkcyjnym jest sitodruk nachodzący na odsłoniętą miedź, otwory czy krawędź płytki. Teraz można przycinać sitodruk (linie/łuki/ wypełnienia/obszary), automatycznie przesuwać tekst sitodruku oraz automatycznie przycinać lub przesuwać wypełnienia/regiony. Wszystko to pod czujnym okiem oprogramowania, aby nie wprowadzać dodatkowych naruszeń DRC lub DFM. Funkcja ta jest dostępna zarówno w edytorze PCB jak i edytorze biblioteki PCB (fot. 2).
 •  
  Fot. 2.
  Komentarze przypisane do warstw – teraz, gdy klikniesz komentarz PCB w widoku 2D, widok PCB zostanie automatycznie przełączony na ten sam widok, który miała osoba wstawiająca ten komentarz, to jest te same widoczne warstwy, ta sama warstwa aktywna i ten sam widok płytki (od góry/od dołu).
 • Ulepszony interfejs właściwości sieci – teraz, obszar Net Information panelu Properties wyświetla informacje o sieci, parze różnicowej czy xSignal dla wybranego obiektu elementarnego (fot. 3).
 •  
  Fot. 3.
  Ulepszenia ActiveBOM – ta wersja wprowadza pewne ulepszenia w pracy z dokumentem BomDoc.
  • – Podczas wybierania alternatywnego komponentu, nie będzie można teraz wybrać takiego, który jest już używany.
  • Podczas dodawania elementu alternatywnego do zestawienia komponentów okno dialogowe zapamiętuje użyte filtry i wartości, dla różnych komponentów tego samego typu.
  • Podczas usuwania grupy alternatywnych komponentów, gdy komponent w tej grupie ma przypisany alternatywny komponent, zostanie wyświetlone stosowne ostrzeżenie (fot. 4).
 • Eksport historii projektu – ta wersja obsługuje eksportowanie historii projektu (tylko dla projektów zapisanych w wewnętrznym systemie Git w Workspace). Eksport odbywa się do dokumentu PDF w ramach generowania danych wyjściowych, za pośrednictwem pliku Output Job. W ramach konfiguracji możesz zdecydować czy wyeksportować całą historię, czy jej część, dotyczącą konkretnych publikacji (fot. 5).
 •  
  Fot. 4.
  Ulepszone zarządzanie brakującymi plikami – w tej wersji wprowadzono ulepszone podejście do zarządzania plikami, które są zdefiniowane w pliku projektu, ale nie zostały znalezione w folderze projektu. Zamiast usuwać odniesienia do takich plików i oznaczać projekt jako zmodyfikowany, jak to miało miejsce w przeszłości, pliki te są teraz oznaczane jako "brakujące". Pozostają zdefiniowane w pliku projektu i nadal pojawiają się na liście w strukturze projektu w panelu Projekty, ale są teraz wyszarzone i mają własną wyróżniającą ikonę. Dostępne są powiązane polecenia, które zapewniają pełną kontrolę nad sposobem obsługi takich brakujących dokumentów. Ta funkcja jest domyślnie wyłączona i można uzyskać do niej dostęp, włączając opcję WSM. ManageMissingFiles w zaawansowanych Preferencjach programu.
 •  
  Fot. 5.
  Usuwanie zbędnych repozytoriów projektów – podczas przesyłania do Workspace projektów, które wcześniej były w systemie kontroli wersji, informacja o poprzednich repozytoriach jest przenoszona na serwer. Bieżąca wersja Altium Designer pozwala na ręczne bądź automatyczne usuwanie takich zbędnych repozytoriów (fot. 6).
 • Ulepszenia symulacji sygnałów – zwiększono wydajność edytora SimData, wprowadzono obsługę cyfrowych elementów PSpice – flip-flop/latch, pullup, pulldown, linia opóźniająca, LOGICEXP, obsługę modeli czasowych UDLY i UEFF bramek cyfrowych PSpice oraz dodano bramki standardowe, trójstanowe i generator cyfrowy do biblioteki Simulation Generic Components. Edytor SimData uzyskał możliwość wyświetlania stanu wysokiej impedancji przebiegów cyfrowych (fot. 7).
   
  Fot. 6.
   
  Fot. 7.

 

Dariusz Polus, Technical Manager

Computer Controls Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 1
43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 33 485 94 90
www.ccontrols.pl