Program DraftSight 2024 - przegląd nowości

| Technika

W dobie dynamicznego rozwoju technologicznego najnowsza odsłona programu DraftSight, czyli DraftSight 2024, stanowi prawdziwą rewolucję w świecie oprogramowania CAD. Dzięki innowacyjnym funkcjom i udoskonalonym możliwościom program nie tylko gwarantuje sprawne korzystanie, lecz także znacząco podnosi poziom produktywności, oferując niezrównane korzyści dla użytkownika. Od licznych innowacji w interfejsie użytkownika, poprzez rozbudowane funkcje narzędziowe, po obsługę wstążek narzędzi, zoptymalizowaną nawigację, lepsze zarządzanie warstwami, aż po zaawansowane opcje importu i eksportu – DraftSight 2024 skoncentrowany jest na optymalizacji efektywności pracy oraz kreowaniu nowych standardów w dziedzinie projektowania.

Program DraftSight 2024 - przegląd nowości

Nowy styl interfejsu użytkownika i przestrzeń robocza

Draft Sight 2024 zadebiutował z trybem ciemnym jako domyślnym stylem interfejsu użytkownika, kładąc nacisk na użyteczność i estetykę. Tryb ciemny dostarcza wygodnego i przyjaznego dla oczu środowiska, redukując zmęczenie wzroku i zwiększając skupienie. Niemniej jednak, Draft Sight 2024 zachował opcję przełączania na tryb jasny, zapewniając użytkownikowi wygodę i dostosowanie interfejsu oprogramowania.

Wprowadzenie nowej przestrzeni roboczej – CAD General – to kolejny krok w kierunku większej personalizacji.

 
Fot. 1. 

Znajdująca się w rozwijanym menu w lewym górnym rogu, przestrzeń ta prezentuje większe ikony dla często używanych poleceń, ułatwiając zorientowanie się zarówno nowym, jak i doświadczonym użytkownikom.

Dla osób pracujących z komponentami 3D lub preferujących szybkie dostosowywanie widoku modelu wprowadzono nawigator widoku, pozwalający na szybką i łatwą zmianę predefiniowanych orientacji, takich jak widok płaski, izometryczny itp. Można także tworzyć własne niestandardowe orientacje widoku, dostosowując doświadczenie projektowania do własnych preferencji w Draft Sight 2024 (fot. 1).

Dostosowanie wstążek narzędzi dla zwiększenia produktywności

Draft Sight 2024 to zaawansowane narzędzie, które oferuje unikalne możliwości nawigacyjne i personalizacji palety narzędzi. Dla entuzjastów modelowania 3D i projektowania geometrii 2D nowoczesny nawigator widoku umożliwia błyskawiczne przełączanie się pomiędzy różnymi perspektywami, znacząco ułatwiając proces modelowania.

 
Fot. 2.

Wstążki narzędzi w Draft Sight 2024 zaprojektowano tak, aby zwiększyć produktywność. Użytkownicy mogą efektywnie tworzyć nowe wstążki, przeciągając i upuszczając, lub importować i eksportować istniejące palety stworzone w innych programach CAD 2D. Dostosowania obejmują predefiniowane ustawienia takie jak warstwa, kolor, typ linii, grubość linii, co obiecuje efektywność czasową podczas wstawiania obiektów. Ponadto dostęp do palety narzędzi został uproszczony w nowej przestrzeni roboczej CAD General, zapewniając wygodny przepływ pracy (fot. 2).

Zarządzanie warstwami na wysokim poziomie i innowacyjne funkcje warstw

 
Fot. 3.

Zarządzanie warstwami w Draft Sight 2024 zostało znacząco ulepszone, wprowadzając funkcję otwierania menedżera warstw jako palety, co ułatwia obsługę zadań związanych z warstwami. Dodatkowo pojawiła się opcja scalania wielu warstw w jedną warstwę, upraszczając organizację rysunków i oszczędzając znaczny czas użytkownika (fot. 3).

Rewolucyjne możliwości importu, eksportu i łączenia

Rozszerzając swoje możliwości jeszcze bardziej, Draft Sight 2024 umożliwia użytkownikom bezpośredni import rysunków CATIA i otwieranie ich jako plików DWG bez konieczności konwersji. Ta funkcja eliminuje złożoności związane z konwersją plików, umożliwiając specjalistom CAD skupienie się wyłącznie na projektowaniu.

 
Fot. 4.

Draft Sight 2024 daje również możliwość jednoczesnego importu wielu plików jako odniesień zewnętrznych, co stanowi ogromne ułatwienie czasowe. Importowane w ten sposób pliki nie stają się stałą częścią bieżącego rysunku, co pomaga utrzymać zmniejszony rozmiar pliku dla płynniejszej pracy.

Osoby zarządzające tabelami i danymi w programie Excel również z pewnością ucieszą się z nowego Menedżera Łącza Danych. Dzięki niemu można importować i zarządzać tabelami Excel z dwukierunkową komunikacją między Draft Sight 2024 a Excel. Bez względu na to, czy zmiany są dokonywane w Draft Sight, czy w arkuszu kalkulacyjnym, zapewniamy, że informacje zawsze są aktualne i dokładne (fot. 4).

DraftSight Mechanical

Draft Sight Mechanical, dostępny w ramach Draft Sight 2024, to rozszerzona wersja, która nie tylko zawiera wszystkie funkcje Premium, ale także wprowadza zaawansowane możliwości skierowane do użytkowników pracujących z elementami mechanicznymi w formacie DWG. Ten moduł umożliwia elastyczną pracę zarówno z danymi DWG lokalnie, jak i w chmurze za pośrednictwem 3DEXPERIENCE Draft Sight Mechanical połączonego z platformą 3DEXPERIENCE.

Part References to narzędzie umożliwia tworzenie lub aktualizację istniejących właściwości części, takich jak numer, opis, dostawca itp. Korzystanie z rozbudowanej biblioteki sprzętu pozwala na modyfikację istniejących referencji do części oraz automatyczne tworzenie nowych, zarówno przy użyciu biblioteki sprzętu, jak i dla bloków zdefiniowanych przez użytkownika.

 
Fot. 5.

Bill of Materials (BOM) i Parts Lists gromadzą wszystkie referencje części w rysunku. To narzędzie umożliwia tworzenie nowych BOM-ów i aktualizowanie istniejących, szczegółowo przedstawiających właściwości komponentów, takie jak numer części i ich liczba. Parts List to wizualna tabela na rysunku, pozwalająca na dowolne organizowanie BOM według preferencji.

Balloons & Frames to narzędzia do adnotowania i dodawania notatek do rysunków poprzez tworzenie lub reorganizację balonów skojarzonych z listą części. Funkcja balonów wspiera referencje części, umożliwiając ich używanie zarówno dla treści wcześniej stworzonej w tradycyjnym systemie mechanicznym, jak i dla Draft Sight Mechanical. Frames ułatwiają wpasowanie projektów w bloki tytułowe za pomocą uproszczonego procesu skalowania (fot. 5).

Podsumowanie

Draft Sight 2024 podnosi poprzeczkę w oprogramowaniu CAD dzięki szeregowi przełomowych funkcji i narzędzi, oferując wyższy poziom precyzji i efektywności. Nowy domyślny styl interfejsu i przestrzeń robocza, orientacje widoku, zaawansowane zarządzanie warstwami, a także innowacyjne możliwości importu, eksportu i łączenia sprawiają, że ta wersja jest naprawdę nowoczesnym narzędziem w świecie projektowania.

Jednak Draft Sight 2024 to nie tylko standardowa wersja. Dla profesjonalistów zajmujących się projektowaniem mechanicznym dostępna jest również wersja Draft Sight Mechanical, która dodaje zaawansowane funkcje umożliwiające inteligentne tworzenie i pracę z istniejącymi plikami DWG. Zwiększ produktywność, aktualizując elementy mechaniczne w formacie DWG i spełnij swoje potrzeby projektowe dzięki solidnym rozwiązaniom od twórców SOLIDWORKS.

 

Paweł Dziasek, Application Engineer

Computer Controls Sp. z o.o.
www.ccontrols.pl