Rynek EDA rozwija się bez przeszkód

| Gospodarka Artykuły

Duży popyt na usługi i oprogramowanie do projektowania półprzewodników (EDA), który ma miejsce w regionach Azji i Pacyfiku oraz obu Ameryk, wpłynął na poprawę rocznej stopy wzrostu na światowym rynku EDA, w III kwartale 2012 r. Dzięki dobrym wynikom firm w obu tych obszarach gospodarczych, rynek nie ucierpiał z powodu słabej sprzedaży w Japonii, poinformowało stowarzyszenie branżowe EDAC.

Rynek EDA rozwija się bez przeszkód

Obroty w sektorze oprogramowania i usług EDA na świecie w III kw. wzrosły o 4,9% do 1,62 mld dolarów, wynika z danych stowarzyszenia. Tempo wzrostu zmalało z dwucyfrowego w okresie wcześniejszych dwóch lat, natomiast rynek zwiększył się o 1,7% w skali kwartalnej. Średnia wzrostu z ostatnich analizowanych czterech kwartałów dla sektora EDA wyniosła 8,8% w porównaniu do analogicznych czterech kwartałów rok wcześniej, co także oznacza spowolnienie w stosunku do 12% tempa wzrostu notowanego w okresie poprzednim.

Tym samym na rynku EDA zanotowano jedenasty z rzędu kwartalny wzrost obrotów w skali roku, poinformował EDAC. Największy, dwucyfrowy wzrost obrotów firm przypał na obszar Azji i Pacyfiku, podczas gdy wszystkie inne regiony poza Japonią miały bilans dodatni. W sektorze EDA na świecie regularnie wzrasta także zatrudnienie. Firmy monitorowane przez stowarzyszenie EDAC łącznie zatrudniały w III kw. prawie 28900 pracowników, tj. o 6,3% więcej w ujęciu rocznym.

Na największą kategorię sektora EDA, komputerowe wspomaganie prac inżynierskich (CAE), przypadł w III kw. także największy wzrost. Obroty w segmencie tym wyniosły 633 mln dolarów i były większe w ujęciu rocznym o 11,6%. Wzrost odnotowany dla okresu czterech ostatnich kwartałów dla CAE wyniósł 11%. Obroty w segmencie projektowania topografii układu scalonego i weryfikacji (IC PD&V) zmalały w III kw. o 3,4%, do 327 mln dolarów w skali roku. Średnia za cztery ostatnie kwartały jednak poprawiła się o 12%.

W podziale geograficznym region obu Ameryk pozostał największym pod względem zakupów produktów i usług EDA i przy obrotach 716 mln dolarów wzrósł w skali roku o 1,3%. Na drugim miejscu znalazł się region Azji i Oceanii z obrotami 393 mln dolarów i wzrostem 22-procentowym. W obszarze Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki obroty branży EDA wyniosły 268 mln dolarów, o 3,8% więcej w III kw. w ujęciu rocznym. W Japonii rynek ten skurczył się o 5,1%, do 244 mln dolarów.

Obroty w poszczególnych segmentach EDA w różnych obszarach geograficznych (w mln dolarów, źródło: EDAC)
Ameryki Europa (EMEA) Japonia Azja i Pacyfik K3 2012 razem
K3 2011 razem
Wzrost
Obroty dla EDA łącznie 521,7 201,9 174,8 2013,7 1112,2 1045,2 6,4%
CAE 320,0 113,1 92,0 107,4 632,5 566,7 11,6%
PCB i moduły MCM 49,0 41,0 31,6 30,6 153,0 140,3 9,0%
IC PD&V 152,0 47,8 51,3 75,8 326,7 338,3 -3,4%
Obroty w obszarze własności intelekt.
159,7 43,2 55,3 164,7 423,0 410,0 3,2%
Firmy IP ujawniające dane 63,9 13,6 17,7 58,4 153,6 128,1 19,9%
Firmy IP nieujawniające danych* 95,8 29,6 37,7 106,3 269,4 281,9 -4,4%
Obroty dla usług 34,2 22,4 13,7 14,3 84,7 88,7 -4,6%
Razem produkty i usługi
715,7 267,5 243,9 392,8 1619,9 1543,9 4,9%

* Dostawcy własności intelektualnej (IP) nieujawniający danych obejmują ARM Holdings, CEVA i Rambus

Marcin Tronowicz

Zobacz również