Układy All Programmable firmy Xilinx u Farnella

| Gospodarka Artykuły

Farnell rozszerzył ofertę o układy All Programmable firmy Xilinx, obejmujące rozwiązania FPGA, 3D IC i SoC. Układy All Programmable zapewniają projektantom największą elastyczność wdrożeniową. Pusty układ można szybko skonfigurować z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi rozwojowych i bibliotek, aby opracować produkt, który doskonale spełnia swoją rolę i może być wprowadzony na rynek w krótkim czasie.

Układy All Programmable firmy Xilinx u Farnella

Integracja wielu funkcji w jednym układzie pozwala skrócić listę elementów, a przez to obniżyć koszty materiałów i produkcji. Układy te pozwalają projektantom na aktualizację i zmianę funkcjonalności już istniejących systemów. Układy All Programmable znajdują zastosowanie w wielu sektorach, takich jak wojsko, lotnictwo i obronność; mają zastosowania przemysłowe i komercyjne. Stanowią one element specjalistycznego sprzętu komputerowego - od urządzeń brzegowych w IoT do rozbudowanych serwerów danych - a ich możliwości obejmują niemal nieskończoną listę funkcji.