Tesla zwalnia setki pracowników

| Gospodarka Artykuły

W wyniku ogólnofirmowej, corocznej kontroli, kilkuset pracowników Tesli, w tym inżynierów, menedżerów i pracowników linii produkcyjnych, otrzymało wypowiedzenia. Firma twierdzi, że zwolnienia nie mają charakteru redukcji liczby etatów, i że zdecydowana większość powstałych wakatów zostanie uzupełniona poprzez rekrutację. Tesla chce pięciokrotnie zwiększyć produkcję pojazdów i objąć zasięgiem większy rynek dzięki sedanowi Model 3. Cele produkcyjne jednak nie są osiągane - w ostatnim kwartale powstało tylko 260 niskokosztowych sedanów pomimo listy oczekujących liczącej ponad 450 tys. klientów.

Tesla zwalnia setki pracowników

- W przypadku jakiejkolwiek firmy, zwłaszcza mającej ponad 33 tys. pracowników, wyniki przeprowadzanych przeglądów prowadzą czasami do odchodzenia zatrudnionych. Tesla nadal się rozwija i zatrudnia nowych pracowników na całym świecie - mówił rzecznik firmy.

Ocenia się, że w ubiegłym tygodniu Tesla zwolniła od 400 do 700 osób. Firma odmówiła oficjalnego ogłoszenia liczby odchodzących pracowników, ale twierdzi, że rotacja będzie podobna do ubiegłorocznej. Rzecznik powiedział, że większość zwolnień dotyczy stanowisk administracyjnych i sprzedażowych oraz innych poza produkcją. Kontrola ujawniła poczucie wypalenia oraz obniżenia morale pracowników wielu oddziałów. Tesla zatrudnia około 10 tys. pracowników w fabryce we Fremont.

Elon Musk zapowiedział, że produkcja w fabryce zwiększy się do pół miliona pojazdów elektrycznych w 2018 roku. Firma spodziewa się dostarczyć w tym roku ok. 100 tys. pojazdów. Inwestorzy zostali zapewnieni, że Tesla koncentruje się na produkcji Modelu 3 i dąży do osiągnięcia wielkości produkcji na poziomie 10 tys. pojazdów tygodniowo. Produkcja ma stać się wysoce zautomatyzowana.

Najnowsze zwolnienia nie zostały zgłoszone do Departamentu Rozwoju Zatrudnienia. Państwo zazwyczaj wymaga, by firmy zgłaszały zwolnienia ponad 50 pracowników w okresie 30 dni. Tesla twierdzi, że wypowiedzenia będące rezultatami kontroli nie zostały uznane za zwolnienia grupowe i nie podlegają stanowym zgłoszeniom. Firma zapewnia również, że ruchy w zakresie zatrudnienia zwiększyły ogólne morale pracowników, ponieważ pracownicy wysoko wydajni zostali odpowiednio nagrodzeni.

Tesla stoi w obliczu ciągłego niezadowolenia niektórych pracowników fabryki, którzy skarżą się na warunki pracy i płace poniżej średniej w branży samochodowej. Wśród tych, którzy zostali w ubiegłym tygodniu zwolnieni byli pracownicy należący do związków zawodowych. Niektórzy uważają, że było to celowe. Firma zaprzecza, by działalności związkowa odegrała jakąkolwiek rolę w zwolnieniach.

źródło: Mercury News