Globalny rynek LED do roku 2022 będzie wzrastał o 16% rocznie

| Gospodarka Artykuły

Analitycy firmy Technavio przewidują, że w latach 2018-2022 na światowym rynku LED wskaźnik CAGR przekroczy 16%. Instalację nowych lamp i opraw oświetleniowych LED napędza rosnąca liczba gospodarstw domowych oraz urbanizacja. Zwiększenie popytu na LED-y doprowadzi w efekcie do zwiększenia przychodów pochodzących ze sprzedaży produktów LED. Według analityków Technavio, jednym z kluczowych czynników przyczyniających się do rozwoju globalnego rynku LED jest malejący koszt produkcji diod LED.

Globalny rynek LED do roku 2022 będzie wzrastał o 16% rocznie

Od 2012 r. koszt produkcji diod LED spada i w okresie prognozy nadal utrzyma ten trend, głównie ze względu na malejące ceny chipów i komponentów wykorzystywanych w procesie produkcyjnym. Prowadzi to do obniżenia kosztów instalacji lamp i opraw LED, tym samym napędzając instalację nowych lamp LED i osprzętu we wszystkich segmentach ich zastosowań.

Raport dotyczący rynku LED uwzględnia jego podział według aplikacji, czyli m.in. na oświetlenie ogólne, oświetlenie efektowe, oświetlenie samochodowe oraz inne. Oczekuje się, że duże zapotrzebowanie na energooszczędne rozwiązania oświetleniowe na rynku oświetlenia ogólnego zwiększy popyt na produkty LED. Według przewidywań, w okresie objętym prognozą segment oświetlenia ogólnego zwiększy swój udział w rynku do blisko 29%, podczas gdy segment oświetlenia efektowego ma rynkowy udział znacznie zmniejszyć.

Regionalnie największy udział w rynku w 2017 r. - około 47% - miał obszar Azji i Pacyfiku (APAC), który wyprzedził obie Ameryki oraz region EMEA (Europe, the Middle East and Africa). Oczekuje się, że w okresie prognozy APAC i obie Ameryki znacząco zwiększą swoje udziały, podczas gdy EMEA odnotuje proporcjonalny spadek udziału w rynku.

źródło: Business Wire