Globalne dostawy serwerów będą w latach 2018-2023 rosnąć o 14% na rok

| Gospodarka Produkcja elektroniki

Według prognoz Digitimes Research światowe dostawy serwerów w okresie od 2018 do 2023 roku będą charakteryzować się wskaźnikiem CAGR na poziomie 14%. Motorem napędowym będzie tu rosnące cały czas zapotrzebowanie ze strony mediów społecznościowych, handlu elektronicznego oraz przemysłowych aplikacji cyfrowych, wzmacniane przez pojawiające się nowe technologie, w tym sztuczną inteligencję, Internet Rzeczy i sieć 5G.

Globalne dostawy serwerów będą w latach 2018-2023 rosnąć o 14% na rok

Oczekuje się, że tempo wzrostu zapotrzebowania na serwery ze strony dostawców usług cloud computingu będzie przekraczać wymienioną wyżej wartość CAGR i osiągnie w okresie prognozy nawet ponad 20%.

Jeśli chodzi o nowej generacji platformę serwerową Whitley firmy Intel, jest mało prawdopodobne, by była dostępna do 2020 roku, głównie z powodu opóźnień we wdrażaniu przez Intela nowych technologii produkcyjnych.

W ciągu kilku ostatnich lat software'owo definiowane centra przetwarzania danych (Software-Defined Datacenter - SDDC) zostały uznane za klucz do przeprowadzenia cyfryzacji przedsiębiorstw. Wśród dostępnych architektur platform infrastruktura hiperkonwergentna (Hyper-Converged Infrastructure - HCI), która jest w stanie zapewnić dużą liczbę usług wirtualizacyjnych zastępujących tradycyjne urządzenia fizyczne, jest najnowszym trendem rozwojowym serwerów ze względu na niskie koszty sprzętu i wysoką wydajność.

Ponieważ popularne stały się aplikacje związane ze sztuczną inteligencją, szybko rośnie zapotrzebowanie na przetwarzanie w chmurze i rozwój AI na poziomie lokalnym, stymulując z kolei opracowywanie przez dostawców serwerów specyficznych dla AI. Większość takich serwerów wyposażana jest w akceleratory obliczeniowe i wiązana z oprogramowaniem do przetwarzania zbiorów typu big data, które pomaga zarządzać danymi i uczyć systemy AI.

Ponieważ w celu przyspieszenia wdrażania swoich produktów coraz więcej przedsiębiorstw korzysta z mikroserwisów, takich jak Amazon Web Services (AWS) oraz aplikacje kontenerowe i bezserwerowe Microsoft Azure, Digitimes Research oczekuje przyspieszenia rozwoju dynamicznej architektury IT następnej generacji, w szczególności w zakresie zmniejszania opóźnienia dostępu I/O i podnoszenia wydajności obliczeniowej, co sprawi, że układy NVMe i SoC będą dla dostawców serwerów kluczowymi kierunkami rozwoju.

Obecnie większość dostępnych na rynku serwerów może obsługiwać prędkość transmisji sieci do 10 Gbps, ale sieciowi dostawcy prowadzą stopniowy upgrade do 25 Gbps, ponieważ jest to podstawowa technologia transmisji na drodze do następnej generacji o przepustowości 100-400 Gbps.

Digitimes Research szacuje, że wielkość dostaw serwerów obsługujących technologię transmisji 25 Gbps przekroczy wielkość dostaw urządzeń zapewniających przepustowość 10 Gbps już w 2020 roku. Ponieważ serwery specyficzne dla AI wymagają większej przepustowości niż serwery zwykłe, oczekuje się, że stale będzie też wzrastał popyt na serwery o przepustowości 100 Gbps.

źródło: DigiTimes