Usługi chmurowe motorem sprzedaży serwerów

| Gospodarka Aktualności

Według najnowszych analiz IDC, w IV kwartale 2018 roku przychody na globalnym rynku serwerów wzrosły w stosunku do tego samego okresu w roku poprzednim o 12,6%, osiągając wartość 23,6 mld dolarów. Jak zatem można zaobserwować, rynek serwerów - po kilku latach kurczenia się - w ostatnich kwartałach utrzymuje sporą, dwucyfrową dynamikę sprzedaży. Co ciekawe, polski rynek produktów serwerowych rośnie szybciej od światowego.

Usługi chmurowe motorem sprzedaży serwerów

Wzrost zainteresowania serwerami jest efektem szeregu czynników: wymiany sprzętu na nowy, wykorzystywania serwerów jako podstawowych elementów składowych infrastruktury definiowanej z oprogramowaniem, rosnącego zapotrzebowania na moc obliczeniową oraz dużego i ciągle rosnącego zapotrzebowania na sprzęt ze strony dostawców usług chmurowych.

Rosnący popyt na serwery

Zgodnie z badaniami firmy Contex, w 2018 roku przychody dystrybutorów ze sprzedaży produktów serwerowych w Polsce wzrosły o 23,3% w porównaniu z rokiem ubiegłym, przy czym w krajach Europy Zachodniej średni wzrost wynosił 10,4%.

W Polsce obserwowany jest wzrost rynku usług IT. Obszar ten wyceniany jest na około 30-40 mld zł. W 2019 r. wzrost ma tu wynieść około 4%. Naturalnym efektem aprecjacji wskazywanego rynku są inwestycje w infrastrukturę. W przypadku dostawców usług z dziedziny cloud computingu niezbędna jest rozbudowa centrów danych. Można też zauważyć, że przez firmy zachodnie Polska jest coraz częściej traktowana jako technologiczny hub, a z uwagi na wysoką jakość polskich usług, zagranicznym klientom korzystanie z nich po prostu się opłaca.

Ocenia się, że w najbliższych latach chmura obliczeniowa będzie intensyfikować transformację cyfrową polskich firm. Potwierdzają to opinie głównych rynkowych graczy. Według badania Microsoftu, przeprowadzonego niedawno w firmach w Polsce na kilkuset przedstawicielach zarządu i dyrektorach ds. IT, aż 63% z nich jest przekonanych, że będzie wykorzystywać usługi cloud computingu.

źródło: CloudFerro