250 mln zł na Krajowy Program Kosmiczny

| Gospodarka Aktualności

Realizację 54 uzupełniających się projektów, wspierających rozwój krajowego sektora kosmicznego w ciągu 3 lat, przewiduje projekt Krajowego Programu Kosmicznego na lata 2019-2021, opracowany przez Polską Agencję Kosmiczną (PAK) w bliskiej współpracy z podmiotami naukowymi i przemysłowymi oraz otoczeniem administracyjnym krajowej branży kosmicznej. Zakładany budżet tego programu wynosi 248,5 mln zł.

250 mln zł na Krajowy Program Kosmiczny

Działania KPK 2019-2021 zostały ujęte w 8 grup tematycznych: duże projekty, wsparcie sektora downstream, innowacje, otoczenie międzynarodowe, staże i szkolenia, edukacja, promocja oraz tzw. pozostałe projekty. Najważniejszą część programu, angażującą 40% jego budżetu, stanowią tzw. projekty duże, których realizacja jest kluczowa dla osiągnięcia pierwszego nadrzędnego celu Polskiej Strategii Kosmicznej - uzyskania przez krajową branżę kosmiczną 3% obrotów na europejskim rynku kosmicznym do 2030 r. Projekty te dotyczą wsparcia polskiej kosmicznej misji naukowej, rozwoju krajowego systemu świadomości sytuacyjnej w kosmosie, programu projektów zamawianych, rozwoju infrastruktury oraz programu polskich rakiet suborbitalnych.