Perspektywy rozwoju sektora kosmicznego na najbliższe trzy lata - Polska na Space19+

| Gospodarka Aktualności

Ministrowie państw członkowskich UE odpowiedzialnych za politykę kosmiczną zadecydowali o tym, jakie programy kosmiczne realizowane przez Europejską Agencją Kosmiczną mogą liczyć na wsparcie organizacji w kolejnych latach. ESA realizuje dwa rodzaje programów: naukowy program obowiązkowy, w którym zobowiązane do uczestnictwa są wszystkie państwa członkowskie oraz programy opcjonalne finansowane tylko przez państwa w nich uczestniczące.

Perspektywy rozwoju sektora kosmicznego na najbliższe trzy lata - Polska na Space19+

Polska - na programy opcjonalne - przeznaczyła łącznie kwotę 39 milionów euro, angażując się w siedem programów: European Exploration Envelope Programme (E3P), Space Safety Programme, Earth Observation, Programme of Advanced Research in Telecommunication Systems (ARTES 4.0), Navigation (NAVISP), General Support Technology Programme (GSTP) oraz PRODEX.