Polska Agencja Kosmiczna uczy, jak wykorzystać dane satelitarne

| Gospodarka Aktualności

Polska Agencja Kosmiczna uruchomiła ogólnodostępną platformę e-learningową do nauki wykorzystywania danych satelitarnych. Dane dostępne dla Polski - m.in. w ramach realizowanego przez KE programu Copernicus - będą mogły być wykorzystywane przez każdego użytkownika. Zdobyta wiedza pozwoli na rozwój podmiotów prywatnych, wzrost ich kompetencji, a dzięki temu tworzenie nowych usług komercyjnych. Platforma oraz materiały szkoleniowe zostały opracowane w ramach partnerstwa POLSA w projekcie Sat4Envi. Platforma dostępna jest na stronie: https://sat4envi.imgw.pl/elearning/.

Polska Agencja Kosmiczna uczy, jak wykorzystać dane satelitarne

 

Zobacz również