Polska zwiększa wkład do Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA

| Gospodarka Aktualności

O podniesieniu wartości wkładu Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej poinformowała wiceminister Kamila Król, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Dzięki temu sfinansowane zostaną takie obszary, jak zwiększenie udziału Polski w programach ESA, dostęp do badań na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS, budowa polskich satelitów obserwacyjnych, a także staże dla Polaków w ESA.

Polska zwiększa wkład do Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA

Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA) Grzegorz Wrochna wskazał priorytetowe kierunki inwestycji.

- Środki przekazywane do ESA w większości wrócą do polskiego przemysłu umożliwiając rozwój technologii i wypracowanie konkurencyjnych produktów i usług. W pierwszej kolejności chcemy zaspokoić potrzeby naszego państwa w zakresie danych satelitarnych oraz telekomunikacji i nawigacji satelitarnej. Satelity zapewniają nam łączność i nawigację, synchronizują ruch pociągów i samolotów, dostarczają informacji o pogodzie i klimacie, wspierają nowoczesne rolnictwo i inne dziedziny gospodarki. Jednocześnie chcemy zainwestować w te obszary, które dają największą szansę zdobycia nowych segmentów rynku technologii kosmicznych. Szczegóły będą ustalane w negocjacjach z ESA przy aktywnej konsultacji polskiego sektora kosmicznego - mówił Grzegorz Wrochna.

Decyzja o zwiększeniu środków przekazywanych do ESA to element Polskiej Strategii Kosmicznej przyjętej w 2017 roku. Sfinansują one pięć obszarów działań:

  • Program bilateralny PL-ESA budowy satelitów obserwacyjnych;
  • Program bilateralny PL-ESA rozwoju technologii;
  • Udział Polski w programach ESA;
  • Dostęp do badań na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS;
  • Staże dla Polaków w ESA.

Satelity obserwacyjne, optyczne i radarowe są niezbędne w sytuacjach kryzysowych, w nowoczesnej gospodarce i życiu codziennym. Dostarczają wielu danych o stanie upraw, suszy lub podtopieniach, szkodnikach czy chorobach roślin, pozwalają śledzić rozwój miast, ostrzegają przed osuwiskami i zagrożeniem pożarami, a także informują o stanie rzek i wód przybrzeżnych.

ESA pomoże polskim firmom zbudować pierwsze modele satelitów, co pozwoli im na dalszą samodzielną budowę konstelacji oraz na eksport urządzeń. Satelitarne dane zasilą budowany przez POLSA Narodowy System Informacji Satelitarnej, którego wersja pilotażowa została uruchomiona (https://nsisplatforma.polsa.gov.pl). Dostęp do danych uzyskają instytucje naukowe i firmy.

Program rozwoju technologii da Polsce dostęp do ich najnowocześniejszych generacji oraz szansę na rozwinięcie praktycznych kompetencji. Bezpieczna telekomunikacja satelitarna, nawigacja i synchronizacja urządzeń energetycznych, pociągów czy samolotów, to rynek o obrotach rzędu miliardów dolarów. Polska Strategia Kosmiczna przewiduje udział polskiego sektora kosmicznego w rynku europejskim na poziomie 3%.

Polski udział w programach przejawia się w misjach eksploracyjnych. Krajowe instytucje naukowe i firmy dostarczają komponenty do misji poszukujących śladów życia czy badających odległe przestrzenie kosmiczne. Przykładem może być rozpoczęta w kwietniu misja JUICE (https://polsa.gov.pl/kalendarz/start-misji-juice/) oraz EUCLID, której start miał miejsce 1 lipca (https://polsa.gov.pl/wydarzenia/misja-euclid-kosmiczny-teleskop-do-poszukiwania-ciemnej-materii-i-ciemnej-energii/).

Duże znaczenie mają eksperymenty technologiczne i badawcze prowadzone na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Działania takie, zaprojektowane przez polskich naukowców i inżynierów, przeprowadzałby polski astronauta, co oprócz wartości naukowej podnosiłoby prestiż naszego kraju. Szczegóły lotu polskiego astronauty będą jeszcze ustalane.

Uzupełnieniem powyższych programów będzie program stażowy, którego celem jest wykształcenie ekspertów zasilających polski sektor kosmiczny, by komercyjnie rozwinąć technologie wypracowane w opisanych programach.

źródło: POLSA

Zobacz również