CloudFerro współpracuje z Europejską Agencją Kosmiczną

| Gospodarka Aktualności

Firma CloudFerro zawarła umowę dotyczącą dostarczenia systemu długookresowej archiwizacji danych satelitarnych (Long Term Archive) Europejskiej Agencji Kosmicznej. Archiwum Długoterminowe ESA to miejsce przechowywania informacji pochodzących z obserwacji Ziemi, realizowanej w ramach unijnego programu obserwacji Ziemi Copernicus. Obejmuje obecnie ponad 50 PB danych, z których korzystają naukowcy oraz administracje rządowe z całego świata.

CloudFerro współpracuje z Europejską Agencją Kosmiczną

LTA zapewnia dostęp do danych archiwalnych w chmurze obliczeniowej, które służą m.in. do realizacji projektów z zakresu analiz ekosystemów obszarów morskich i lądowych, ochrony środowiska, atmosfery, zmian klimatycznych, zarządzania kryzysowego czy bezpieczeństwa. Usługa realizowana przez CloudFerro zapewnia pełną zgodność z wymaganymi standardami ESA, wraz z pełną, natychmiastową dostępnością zarchiwizowanych danych, praktycznie w czasie rzeczywistym.

Utworzenie archiwum danych obserwacji Ziemi związane jest ze stałym przyrostem wolumenu informacji, rosnącą liczbą użytkowników oraz zastosowaniem do analizy big data innowacyjnych technologii, takich jak sztuczna inteligencja czy machine learning. Zakres zadań CloudFerro w ramach serwisu dla ESA to kompleksowe wdrożenie i realizacja usług archiwum, a także zapewnienie natychmiastowego dostępu online do zarchiwizowanych danych ESA (niemalże w czasie rzeczywistym, przy zachowaniu wymaganych standardów), które można przeszukiwać i generować za pomocą interfejsu API REST.

Infrastruktura chmurowa dostarczana przez CloudFerro oparta jest na oprogramowaniu open source - OpenStack oraz CEPH, które daje dużą elastyczność i skalowalność w oparciu dyski twarde o dużej pojemności oraz transparentne dla klienta schematy replikacji danych zapewniających pełne bezpieczeństwo gromadzonych danych.

CloudFerro dostarcza technologię polegającą na wyłącznym wykorzystaniu pamięci dyskowej zamiast tradycyjnej biblioteki taśmowej lub rozwiązania hybrydowego. Takie rozwiązanie jest zdecydowanie wydajniejsze niż dotychczasowe technologie stosowane do archiwizacji danych, łatwe w implementacji, konkurencyjne kosztowo i zapewnia wysokowydajny dostęp do całego archiwum danych - wewnętrzne testy potwierdzają możliwość wydawania nawet 2 PB danych dziennie.

źródło: CloudFerro