Polska zyska inkubator Europejskiej Agencji Kosmicznej

| Gospodarka Aktualności

Trzy regionalne konsorcja działające pod patronatem Agencji Rozwoju Przemysłu podpisały porozumienie, którego celem jest stworzenie pierwszego w Europie Środkowej inkubatora biznesowego Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA BIC). Ma on stanowić wsparcie dla start-upów działających w branży kosmicznej. W skład partnerów projektu wchodzą: Konsorcjum Regionalne Gdańsk Kraków z firmą Blue Dot Solutions jako liderem, Konsorcjum Regionalne Warszawa-Łódź-Wrocław pod przewodnictwem Fundacji Przedsiębiorczości Technologicznej oraz Konsorcjum Regionalne Rzeszów z województwem podkarpackim w roli lidera.

Polska zyska inkubator Europejskiej Agencji Kosmicznej

Podobne centra inkubacji uruchomione zostały już w dwudziestu jeden różnych lokalizacjach, w siedemnastu krajach Europy. ESA BIC zapewnia każdego roku wsparcie dla ponad 130 firm w Europie. Inkubacja start-upów w każdym z istniejących ESA BIC odbywa się na identycznych zasadach. Start-up w procesie inkubacji otrzymuje m.in. 50 tys. euro bezzwrotnego wsparcia finansowego, 80 godzin wsparcia technicznego, a także bezpłatny dostęp do pomieszczeń biurowych oraz infrastruktury technicznej.