Tajwański NARLabs opracuje odporną na radiację elektronikę dla satelitów

| Gospodarka Komunikacja

Finansowana przez rząd tajwańska jednostka badawcza National Applied Research Laboratories (NARLabs) podpisała porozumienie ze szpitalem Chang Gung Memorial Hospital i powiązanym z nim Uniwersytetem Chang Gung, którego celem jest przeprowadzenie testów pod kątem ochrony przed promieniowaniem komponentów elektronicznych używanych w satelitach.

Tajwański NARLabs opracuje odporną na radiację elektronikę dla satelitów

Przy technologicznej pomocy National Space Organization (NSPO), funkcjonującej w ramach NARLabs, szpital i uniwersytet wykorzystają cząstki wysokoenergetyczne do symulacji środowiska kosmicznego, specjalnie do testowania odporności komponentów elektronicznych na wszechobecne w kosmosie promieniowanie.

Z pomocą uniwersyteckiego Instytutu Badań Radiologicznych szpital utworzył laboratorium fizyki cząstek w swoim Centrum Terapii Protonowej i Radiacyjnej. Laboratorium to jest w stanie zapewnić stabilne wiązki protonów i elastyczne warunki napromieniowania, niezbędne do przeprowadzenia badań odporności na radiację.

W przestrzeni kosmicznej promieniowanie oddziaływujące na komponenty elektroniczne tworzy nieprzewidywalne prądy zmieniające sygnały przesyłane i odbierane przez urządzenia, w konsekwencji powodując nieprawidłowe funkcjonowanie systemów lub nawet uszkodzenia. W związku z tym konieczne jest wcześniejsze przetestowanie odporności elementów elektronicznych na symulowane promieniowanie, w celu wybrania układów zdolnych do przetrwania i prawidłowego działania w kosmosie.

Rząd Tajwanu zatwierdził zaproponowany przez NSPO dziesięcioletni (2019-2028) plan rozwoju technologii kosmicznej - tzw. fazę 3 - która w odróżnieniu od faz 1 i 2, dotyczących jedynie badań naukowych, dodatkowo zwiększa nacisk na rozwój tajwańskiego przemysłu związanego z przestrzenią kosmiczną, w szczególności na opracowywanie i produkcję komponentów oraz urządzeń satelitarnych, z NSPO odpowiedzialnym za koordynację tego przedsięwzięcia.

źródło: DigiTimes