Satelitarna nawigacja i pozycjonowanie - pierwsza polska edycja konferencji ESA

| Gospodarka Aktualności

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) oraz Instytut Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (IGiG UPWr) organizują we wrześniu międzynarodową konferencję, która zgromadzi członków europejskiej społeczności naukowej i ich partnerów międzynarodowych zaangażowanych w wykorzystanie Galileo i innych systemów GNSS w swoich badaniach. To cykliczne wydarzenie przyczynia się do ogólnego postępu w zakresie GNSS w oparciu o podejście naukowe - w szczególności do podnoszenia świadomości osób odpowiedzialnych za rozwój i działanie satelitów Galileo.

Satelitarna nawigacja i pozycjonowanie - pierwsza polska edycja konferencji ESA

IX Międzynarodowe Kolokwium ESA na temat naukowych i podstawowych aspektów GNSS - 9th International Colloquium on Scientific and Fundamental Aspects of GNSS - odbędzie się w dniach 25–27 września 2024 r. na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. Norwida 25. Szczegółowe informacje na temat wydarzenia oraz możliwość rejestracji można znaleźć na stronie https://atpi.eventsair.com/9th-gnss-science-colloquium/.

Najważniejsze zagadnienia poruszane podczas spotkania to m.in.:

  • zastosowania naukowe satelitarnej nawigacji i pozycjonowania w meteorologii, geodezji, geodynamice, geofizyce, fizyce przestrzeni, oceanografii, badaniach powierzchni lądu i ekosystemów - z wykorzystaniem odbiorników umieszczonych na ziemi, w samolotach lub na pokładach satelitów;
  • postęp naukowy w fizyce mający potencjalny wpływ na przyszłość GNSS, szczególnie w zakresie testowania podstawowych praw fizyki (ogólna teoria względności, technologie kwantowe, itp.);
  • aspekty metrologiczne, takie jak układy odniesienia, zegary pokładowe i naziemne, precyzyjne wyznaczanie orbit oraz transfer czasu i częstotliwości;
  • naukowe aspekty nawigacji satelitarnej, pozycjonowania i jego zastosowań, jak propagacja sygnału, poprawki tropo- i jonosferyczne, aspekty wielokonstelacyjne, hybrydyzacja z dodatkowymi czujnikami i nawigacją zintegrowaną, precyzyjne pozycjonowanie;
  • tematy przekrojowe istotne dla wielu dziedzin nauki - w tym m.in. gromadzenie dużych zbiorów danych GNSS, naukowe wykorzystanie satelitów GNSS, wykorzystanie Cubesatów, HAPS, UAV, a także użytkowanie pojazdów autonomicznych oraz edukacja w zakresie GNSS;
  • systemy i technologie nawigacyjne w przestrzeni kosmicznej - wykorzystanie i możliwości naukowe GNSS na orbitach okołoziemskich i poza nimi, np. GNSS na Księżycu, systemy przeznaczone do egzonawigacji - np. nowe systemy PNT (Positioning, Navigation and Timing) na Księżycu, na Marsie czy w Układzie Słonecznym.

źródło: European Space Agency