Elproma i PIK Time intensyfikują prace przystosowujące krajowy przemysł IT do europejskiego systemu satelitarnego Galileo

| Gospodarka Aktualności

Nowy system Galileo odgrywa ważną rolę dla cyberbezpieczeństwa sektora IT w Europie, w trwającej erze transformacji do Przemysłu 4.0. Od 2018 roku firmy Elproma i PIK Time pracują wspólnie z Polską Akademią Nauk (PAN), Centrum Badań Kosmicznych (CBK) i z włoskim producentem satelitów Galileo - firmą Thales Alenia Space, nad rozwiązaniem nowego zegara satelitarnego z funkcjonalnością serwera NTP/PTP o odporności na ataki spoofingowe. Chodzi o funkcję uwierzytelnienia kryptograficznego PKI bezpośrednio z pokładu satelitów systemu Galileo.

Elproma i PIK Time intensyfikują prace przystosowujące krajowy przemysł IT do europejskiego systemu satelitarnego Galileo

Funkcjonalność ta była dotychczasowo dostępna wyłącznie z poziomu systemu GPS (jako wiązka wojskowa L2 z kodowaniem P/Y), z której korzystają krytyczne infrastruktury techniczne, między innymi USA i Izraela. W obliczu nowych wyzwań bezpieczeństwa Europa stara się uniezależnić od innych i wykorzystać własny system satelitarny, który od 2018 r. jest w pełni gotowy i dostępny globalnie w ramach GNSS. Takie rozwiązanie zwiększyłoby odporność krajowych instalacji infrastrukturalnych na zakłócenia związane z destabilizacją czasu.

Czas i synchronizacja systemów są ważnym elementem każdej współczesnej infrastruktury krytycznej, a jej ochrona przed destabilizacją stały się od niedawna ważnym wyzwaniem tej dekady. Z czasu nadawanego przez Galileo korzysta europejska telekomunikacja 5G, energetyka rozproszona smart-grids, broadcasting radiowy i telewizyjny DVB-T2, systemy kierowania ruchem lotniczym i kolejowym, smart-city i wiele innych systemów oraz aplikacji. Czas jest ważny dla zapewnienia chronologii LOG i monitorowania procedur bezpieczeństwa ISO27001.