Większy zakres wzorcowania w laboratorium Sonela

| Gospodarka Aktualności

Laboratorium badawczo-wzorcujące firmy Sonel poszerzyło zakres akredytacji usług metrologicznych o wzorcowanie mierników impedancji pętli zwarcia i mierników parametrów sieci, a także w zakresie wzorcowania pirometrów i kamer termowizyjnych. Dodatkowo rozszerzono zakres wzorcowania kalibratorów o prądy o częstotliwościach powyżej 1 kHz.

Większy zakres wzorcowania w laboratorium Sonela

Rozszerzenie i utrzymanie posiadanego zakresu usług wzorcowania wymaga wielu działań - opracowania szczegółowych procedur wzorcowania, wykazania swoich kompetencji podczas porównań międzylaboratoryjnych, a także konieczności wprowadzenia zmian wynikających z nowelizacji normy PN-EN ISO/IEC 17025. Przy okazji Sonel wprowadził też usługi ekspresowe w zakresie wzorcowania mierników. Planowane jest też dalsze rozszerzanie zakresu akredytacji.

Zobacz również