Lepsze wyniki Sonelu i Aplisensu

| Gospodarka Pomiary

W I kwartale 2019 roku przychody grupy spółek Sonela wyniosły 23,75 mln zł, a zysk operacyjny zwiększył się o 45% do 2,28 mln zł, a netto o 41% do 1,56 mln zł. Największą częścią grupy jest Sonel SA, producent aparatury pomiarowej dla energetyki, który osiągnął sprzedaż wyższą o 19% oraz wynik netto większy o 15% w stosunku do roku poprzedniego. Spółka w Indiach miała minimalną stratę przy niedużej sprzedaży, a Foxytech spory wzrost przychodów, natomiast Sonet T&M (w USA) niewielką sprzedaż i sporą stratę - aktualnie jest tam restrukturyzacja.

Lepsze wyniki Sonelu i Aplisensu

Grupa Sonel działa w dwóch podstawowych obszarach: produkcji wyrobów metrologicznych, akcesoriów i innych związanych z branżą miernictwa (64% sprzedaży za I kwartał 2019 roku i 67 % sprzedaży za podobny okres 2018 roku) oraz w ramach usługowego montażu elementów elektronicznych (36% sprzedaży wobec 33%). Sonel pracuje nad rozwojem kolejnych grup produktowych oraz zdobywaniem nowych zagranicznych rynków zbytu. Jednym ze sposobów na to ma być wprowadzenie nowego wielofunkcyjnego miernika instalacji elektrycznych. Strategia rozwoju zakłada też rozwój w obszarach magazynów energii, elektromobilności oraz pochodnych nisz technologicznych.

Aplisens zakończył pierwszy kwartał wzrostem przychodów o blisko 15% w ujęciu r/r do 26,5 mln zł i zysku netto 4 mln zł (+21,1%). Siłą napędową tych wzrostów jest rynek krajowy i Unii Europejskiej, gdzie sprzedaż wyniosła odpowiednio 9,3 mln zł (+35,3% r/r) oraz 7,2 mln zł (+23,2% r/r). W krajach WNP odnotowano spadek przychodów o 6,4% r/r do poziomu 8,3 mln zł. Na pozostałych rynkach sprzedaż wyniosła 1,8 mln zł (+12,1% r/r). Korzystnie na wynik wpłynęło także przejęcie przez Aplisens spółki CZAH-Pomiar w II poł. 2018 r.