LUMENexpo - forum wymiany poglądów i doświadczeń w branży oświetleniowej 

| Gospodarka Optoelektronika

Jesienią branża oświetleniowa spotyka się w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu, przy ul. Braci Mieroszewskich 124. W dniach 23-24 października 2019 r. będzie tam można bezpłatnie uczestniczyć w interesujących konferencjach i szkoleniach, przygotowanych w ramach targów LUMENexpo, stanowiących forum wymiany poglądów i doświadczeń. Wśród patronów medialnych wydarzenia znajdują się miesięcznik "Elektronik" oraz portal ElektronikaB2B.

LUMENexpo - forum wymiany poglądów i doświadczeń w branży oświetleniowej 

Podczas konferencji "Wybrane problemy techniki świetlnej", organizowanej pod patronatem merytorycznym Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, poruszone zostaną m.in. zagadnienia związane z:

 • oświetleniem obiektów sportowych,
 • efektywnością energetyczną drogowych instalacji oświetleniowych,
 • oświetleniem zewnętrznym a zanieczyszczeniem światłem,
 • symulacyjnym wspomaganiem projektowania iluminacji obiektów.

W trakcie konferencji "Najnowsze technologie w branży oświetleniowej", którą poprowadzą przedstawiciele Biura Badawczego ds. Jakości BBJ SEP oraz Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego POL-lighting, omówione zostaną m.in.:

 • nowe trendy w dziedzinie wykorzystania promieniowania optycznego (Signify Poland sp. z o.o.),
 • temat zdrowia i inteligencji w oświetleniu (Helvar Competence Center),
 • zmiany zachodzące w branży oświetlenia (Luxon sp. z o.o.),
 • zagadnienia związane z diodami pełnego spektrum światła słonecznego - technologią SunLike (Seoul Semiconductor Europe GmbH).

Podczas wykładu przygotowanego przez POL-lighting "SIWZ a ENEC i ENEC PLUS - parametry określone w postępowaniach przetargowych a rzeczywistość. Czy certyfikaty ENEC i ENEC PLUS potwierdzają wysoką jakość produktu? Na jakie parametry gmina czy powiat musi zwracać uwagę w postępowaniu przetargowym, by wybrać produkt oświetleniowy wysokiej jakości, zgodny z normami" - poruszony zostanie temat jakości wyrobów oświetleniowych.

Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM" im. prof. F. Stauba w Katowicach Sp. z o.o. oraz Ośrodek Badawczo-Rozwojowy RCC Sp. z o.o. poprowadzą specjalistyczne prezentacje podczas konferencji "Jakość i bezpieczeństwo sprzętu oświetleniowego i wyrobów elektrotechnicznych w aspekcie obowiązujących przepisów prawnych". Poruszone zostaną wówczas m.in. tematy związane z:

 • systemami oceny zgodności i odpowiedzialnością producentów za wyrób,
 • badaniami na zgodność z dyrektywą ErP,
 • europejską bazą danych produktów zużywających energię EPREL.

Wydarzenie wzbogacone zostanie o panel szkoleniowy "Wymagania prawne rynku UE - Nowa dyrektywa RoHS III oraz instrukcje i etykietowanie wg normy PN-EN 60598-1:2015", którego organizatorem będzie Ośrodek Badawczo-Rozwojowy RCC Sp. z o.o.

Z kolei Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. zaprezentuje wykład "Prace rozwojowe oświetlenia LED - na podstawie doświadczeń w badaniach dla branży motoryzacyjnej".
Bezpłatny wstęp dla gości - po rejestracji on-line na stronie www.lumenexpo.pl.

źródło: Expo Silesia