Dostawy półprzewodników przekroczą w 2020 roku 1 bilion jednostek

| Gospodarka Komponenty

Według IC Insights roczne dostawy półprzewodników, w tym układów scalonych i optoelektroniki, czujników i układów dyskretnych (optoelectronics, sensors and discrete - O-S-D), wzrosną w 2020 r. o 7% i po raz drugi w historii przekroczą jeden bilion jednostek. IC Insights wskazuje, że począwszy od 32,6 mld jednostek w 1978 r. i kończąc na wyniku prognozowanym dla roku 2020, wskaźnik CAGR dla jednostek półprzewodnikowych wyniesie 8,6%, co stanowi imponującą roczną stopę wzrostu w ciągu 42 lat, biorąc pod uwagę cykliczny i często niestabilny charakter branży półprzewodnikowej.

Dostawy półprzewodników przekroczą w 2020 roku 1 bilion jednostek

Wzrost o 7% do 1036,3 mld całkowitych dostaw półprzewodników oczekiwany w 2020 r. nastąpi po spadku o 8% w roku 2019 i wzroście o 7% w 2018, kiedy to dostawy półprzewodników osiągnęły 1046 mld sztuk - poziom rekordowo wysoki, który wg analityków powinien utrzymać się przynajmniej w tym roku.

IC Insights prognozuje, że w bieżącym roku komponenty O-S-D będą stanowiły 69% wszystkich sprzedawanych jednostek półprzewodnikowych; pozostałe 31% przypadnie układom scalonym. Taki podział procentowy pozostaje przez lata dość stabilny. Wiele kategorii półprzewodników, które według prognoz IC Insights w 2020 r. będą charakteryzowały się najsilniejszym wzrostem ilości sprzedawanych jednostek, to te, do których należą elementy składowe smartfonów, samochodowych systemów elektronicznych i urządzeń niezbędnych w systemach komputerowych wykorzystywanych w aplikacjach sztucznej inteligencji, chmurach czy systemach "big data", a także w aplikacjach głębokiego uczenia.

W latach 2004-2007 dostawy półprzewodników przekroczyły poziomy 400, 500 i 600 mld jednostek, zanim globalne załamanie finansowe doprowadziło do gwałtownego spadku dostaw w roku 2008 i 2009. Produkcja gwałtownie wzrosła w 2010 r. - o 25% - przekraczając wówczas 700 mld sztuk. Kolejny silny wzrost - o 12% - który nastąpił w 2017 r., spowodował, że dostawy półprzewodników przekroczyły poziom 900 mld, a granica jednego biliona jednostek została przekroczona w roku 2018.

Wzrost o 25% w 2010 r. był drugim co do wielkości skokiem w 42-letnim okresie. Największy roczny przyrostu liczby sprzedanych jednostek półprzewodnikowych zanotowano w 1984 r. - wyniósł on 34%. Największy spadek - o 19% - miał miejsce w roku 2001, po giełdowym załamaniu związanym z gigantycznym przeszacowaniem firm internetowych, określanych nazwą dot-com. Drugi raz globalny krach finansowy i wynikająca z niego recesja spowodowały spadek dostaw półprzewodników w 2008 i 2009 r., i był to jedyny przypadek następujących po sobie kolejnych lat spadków wielkości dostaw.

 
Dostawy półprzewodników w latach 1978-2020 (w mld jednostek)

źródło: DigiTimes, IC Insights