Wydatki producentów półprzewodników na R&D osiągną kolejny szczyt

| Gospodarka Projektowanie i badania

Agencja IC Insights szacuje, że w tym roku globalne wydatki firm półprzewodnikowych na badania i rozwój wzrosną do 71,4 mld dolarów - czyli o 4% - po ubiegłorocznym wzroście do rekordowego poziomu wynoszącego 68,4 mld dolarów, czyli o 5%. Oczekuje się, że łączny wzrost inwestycji w zakresie R&D w latach 2021-2025 będzie charakteryzować CAGR na poziomie 5,8%. W tym okresie nakłady te mają sięgnąć 89,3 mld dolarów.

Wydatki producentów półprzewodników na R&D osiągną kolejny szczyt

Kiedy w 2020 roku świat zmagał się z pandemią COVID-19, dostawcy półprzewodników utrzymywali kontrolę nad wzrostem wydatków na badania i rozwój, mimo że całkowite przychody przemysłu półprzewodników wzrosły w tym roku o zaskakujące 8%. Wydatki w segmencie R&D, jako procent światowej sprzedaży, spadły do ​​14,2% w porównaniu do 14,6% w 2019 roku, kiedy inwestycje w tym sektorze spadły o 1%, a całkowite przychody ze sprzedaży półprzewodników skurczyły się o 12%.

Wydatki na badania i rozwój półprzewodników malały w latach 2001, 2002, 2009, 2019, od końca lat 70. W związku z globalną recesją która miała miejsce w latach 2008-2009 inwestycje w sektor R&D znacznie wzrosły w latach 2010 i 2011. W ostatniej części dekady inwestycje zostały ograniczone z różnych powodów. Jednym z nich była utrzymująca się niepewność co do światowej gospodarki oraz fali przejęć w branży produkcji układów scalonych.

Od roku 2000 całkowite wydatki na badania i rozwój w zakresie półprzewodników, jako procent światowej sprzedaży, przekroczyły czteroletnią historyczną średnią wynoszącą 14,6% we wszystkich przypadkach, z wyjątkiem lat - 2000, 2010, 2017, 2018 i 2020.

W ciągu tych pięciu lat niższy stosunek nakładów na R&D do sprzedaży miał więcej wspólnego z dynamiką całkowitego wzrostu przychodów, niż wydatkami ponoszonymi przez dostawców półprzewodników.

Intel w 2020 roku zajmował pierwsze miejsce w sektorze półprzewodników pod względem inwestycji w badania i rozwój, odpowiadając za 19% całkowitych nakładów w branży. Cięcia kosztów, likwidacja niektórych kategorii produktów i dążenie do maksymalizacji wydajności przyczyniły się do spadku nakładów przedsiębiorstwa na badania i rozwój do poziomu 12,9 mld dolarów, czyli o 4%. Nastąpiło to po 1% spadku nakładów w 2019 roku, kiedy udział Intela w segmencie półprzewodników wyniósł 22%.

IC Insights wskazuje, że zmniejszenie wydatków Intela na badania i rozwój w latach 2019-2020 okazało się pierwszym z rzędu rocznym tego typu ograniczeniem w firmie od 2008 i 2009 roku. Spadek inwestycji w R&D liczący 4% w 2020 roku był największy w historii Intela od połowy lat 90.

W 2020 roku drugie miejsce pod względem inwestycji w rozwój zajął Samsung, który zwiększył nakłady w tym zakresie do 5,6 mld dolarów, czyli o 19%. Wynika to częściowo z tego, że gigant w segmencie układów pamięci zintensyfikował prace nad procesami technologicznymi, takimi jak 5 nm i mniejszymi. Działania te mają umożliwić firmie konkurowanie z liderem rynku foundry, którym jest TSMC. Tajwańske przedsiębiorstwo w ubiegłym roku zwiększyło swoje nakłady w badania i rozwój o prawie 3,7 mld dolarów, czyli o 24%.

W 2020 roku dziesięć największych firm technologicznych, takich jak Intel, Samsung, Broadcom, Qualcomm, Nvidia, TSMC, MediaTek, Micron, SK Hynix i AMD, łącznie zwiększyło inwestycje w R&D do 43,5 mld dolarów, czyli o 11%, co odpowiada za 64% całkowitych nakładów w segmencie półprzewodników.

źródło: Digitimes