Poznaj trendy w IoT w 2021 roku

| Gospodarka Aktualności

Firma Farnell przeprowadzi bezpłatne webinarium na temat trendów w Internecie Rzeczy, bazując na informacjach pozyskanych w ramach trzeciej corocznej, globalnej ankiety Farnella z zakresu IoT. Ponad 2000 respondentów udzieliło odpowiedzi z pierwszej ręki na temat świata IoT, w tym najbardziej popularnych technologii i aplikacji użytecznych podczas projektowania na potrzeby IoT, wdrażania sztucznej inteligencji (AI) w projektach IoT oraz przyszłości branży IoT i wielu innych zagadnień.

Poznaj trendy w IoT w 2021 roku

Poza webinarium uczestnicy będą mogli także wziąć udział w 30-minutowej prezentacji Nordic Semiconductor na temat rozwoju rozwiązań komórkowych IoT.

Webinarium Farnella koncentrować się będzie na najważniejszych aspektach do rozważenia podczas opracowywania rozwiązań IoT, kluczowych obawach dotyczących implementacji IoT, głównych branżach, w których systemy IoT będą stosowane w kolejnych 5 latach, przyjęciu sztucznej inteligencji w branży IoT, a także na preferencjach projektantów w odniesieniu do wyboru sprzętu i interfejsów komunikacyjnych wykorzystywanych w rozwiązaniach IoT.

Webinarium odbędzie się na platformie webinariów ON24 w piątek, 2 lipca 2021 roku, w godzinach od 12:00 do 13:45. Szczegóły logowania zostaną podane drogą mailową po rejestracji. Aby zarejestrować swój udział należy odwiedzić stronę https://pl.farnell.com/iot-trends-2021-webinar.

Webinarium będzie prowadzone w języku angielskim przez eksperta technologicznego firmy Farnell - Carla Scargilla. Pracuje on na stanowisku Senior Technology Specialist for Embedded Technology i dysponuje wiedzą i doświadczeniem w zakresie optoelektroniki i elektroniki analogowej, a także w odniesieniu do projektowania i aplikacji. Z Farnellem związany jest ponad 25 lat.

Po 45-minutowej prezentacji trendów IoT, Martin Lesund, Technical Marketing Manager w Nordic Semiconductor, przedstawi 30-minutową prezentację gościnną na temat rozwoju rozwiązań komórkowych IoT oraz platformy prototypowej Nordic Thingy:91. Następnie odbędzie się 30-minutowa sesja pytań i odpowiedzi.

źródło: Farnell