W 2026 roku rynek MOSFET-ów przekroczy wartość 9 mld dolarów

| Gospodarka Zasilanie

Według agencji analityczej Yole Developpement, w latach 2020-2026 rynek MOSFET-ów będzie notował roczny wzrost na poziomie 3,8%, co pod koniec okresu prognozy pozwoli osiągnąć wartość rynku na poziomie 9,4 mld dolarów.

W 2026 roku rynek MOSFET-ów przekroczy wartość 9 mld dolarów

Obecnie rynek konsumencki odpowiada za 37% przychodów z MOSFET-ów, co czyni go największym sektorem o wartości 8 mld dolarów. Motoryzacja, w tym EV, zwiększy popyt na tego typu podzespoły ze względu na coraz większą popularność systemów pomocniczych i elektryfikacji.

Napędy silników pomocniczych generują popyt na niskonapięciowe tranzystory MOSFET, podczas gdy elektryfikacja transportu odpowiada za wzrost zapotrzebowania na wysokonapięciowe MOSFET-y, które wykorzystywane są w przetwornicach DC-DC lub pokładowych systemach ładowania. Te dwa segmenty łącznie odpowiadają za 21% rynku tranzystorów MOSFET. Analitycy oszacowali, że do 2026 roku udział ten wzrośnie do 32%.

W związku z tym, że Chiny odpowiadają na świecie za 38% sprzedaży MOSFET-ów, zaczęły powstawać nowe podmioty specjalizujące się w tej dziedzinie, takie jak Jilin Sino Microelectronics, Silan Microelectronics, CRMicro i SiEn, który buduje fabrykę 300 mm płytek krzemowych.

źródło: Electronics Weekly

Zobacz również