Vigo System ma nowy clean room

| Gospodarka Produkcja elektroniki

Firma Vigo System poinformowała o zakończeniu budowy i wyposażania clean roomu, dzięki któremu produkcja detektorów zostanie zwiększona do około 100 tys. sztuk rocznie. Wartość inwestycji dotyczącej budowy nowego obiektu, modernizacji istniejącej hali oraz zakupu dodatkowego sprzętu produkcyjnego wyniosła około 34 mln zł. Vigo uruchamia poszczególne linie technologiczne.

Vigo System ma nowy clean room

Rozruch, uruchamianie i skalowanie urządzeń na potrzeby docelowej produkcji trwały od końca 2021 roku, przez pierwsze miesiące roku bieżącego. W tym okresie skutkowało to obniżeniem produkcji firmy. Ostatecznie nowy clean room ma znacząco zwiększyć moce produkcyjne firmy Vigo. Spółka zaplanowała osiągnięcie w 2022 roku 80 mln zł przychodów.

Clean room umożliwi efektywną produkcję chipów do detektorów InGaAs i pozwoli firmie wejść na rynek krótkiej podczerwieni (SWIR). Dzięki nowemu obiektowi producent wprowadzi także na rynek średniej podczerwieni (MWIR) detektory z materiałów III-V, spełniające wymagania Dyrektywy RoHS w zakresie ograniczeń wykorzystywania substancji szkodliwych dla środowiska naturalnego.

Na realizację inwestycji w clean room Vigo System otrzymał 6 mln zł z funduszy unijnych, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). Reszta niezbędnej kwoty pokryta została ze środków własnych firmy i kredytu opiewającego na 2 mln euro.

źródło: Stooq

Zobacz również