Rekordowe wyniki Vigo System

| Gospodarka Aktualności

Vigo System ma za sobą rekordowe pod względem osiąganych wyników półrocze, a także II kwartał. Motorem wzrostu przychodów jest sprzedaż detektorów IR do firm z branży zbrojeniowej, jak również materiałów półprzewodnikowych. Firma zakończyła pierwsze półrocze 2021 r. z 24% wzrostem przychodów, do 32,6 mln zł oraz ponad 50% wzrostem zysku netto, do 12,4 mln zł, ustanawiając kolejne rekordy wyników finansowych.

Rekordowe wyniki Vigo System

Drugi kwartał 2021 r. Vigo System również zakończyło z historycznie najlepszymi wynikami, zwiększając sprzedaż o blisko 30%, do 18 mln zł oraz wypracowując ponad 7 mln zł zysku netto, wobec 5,6 mln zł w II kw. 2020 r.

W minionym półroczu największą i najbardziej zdywersyfikowaną grupą odbiorców produktów Vigo były firmy przemysłowe, odpowiadające za 39% sprzedaży spółki. Największy, ponad 200-procentowy wzrost sprzedaży, do 11,9 mln zł, osiągnięto w segmencie detektorów do zastosowań wojskowych, których udział w całkowitej sprzedaży spółki zwiększył się do blisko 37%. Na trzecim miejscu sprzedażowego rankingu, z wynikiem 4,3 mln zł, uplasowały się detektory wykorzystywane w rozwiązaniach z zakresu bezpieczeństwa transportu.

Na wzrost przychodów w minionym półroczu wpływ miał także rozwój nowego obszaru biznesowego Vigo – produkcji warstw epitaksjalnych. Przychody ze sprzedaży materiałów półprzewodnikowych, wykorzystywanych w szerokim spektrum urządzeń fotonicznych, wyniosły w analizowanym okresie 1,7 mln zł, wobec 0,7 mln zł w I półroczu 2020 r.

Zobacz również