VIGO System opracuje fotoniczne układy scalone

| Gospodarka Optoelektronika

Zarząd Spółki VIGO System S.A. zawarł umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na dofinansowanie projektu badawczego "Technologie układów fotoniki scalonej na zakres średniej podczerwieni". W ramach przedsięwzięcia powstaną  fotoniczne chipy przeznaczone do pracy w zakresie podczerwieni, MIR (3-5,5 μm). Całkowity koszt projektu wynosi 29,3 mln zł, a wysokość dofinansowania 26,6 mln zł.

VIGO System opracuje fotoniczne układy scalone

Kwota ta pokryje 90,8% łącznych kosztów przedsięwzięcia. Koszty kwalifikowane VIGO sięgają 9,5 mln zł, a dofinansowanie spółki - 6,8 mln zł. Realizacja projektu rozpocznie się 1 kwietnia i ma potrwać 3 lata.

W ramach projektu powstanie demonstracyjny wielokanałowy układ nadajnika/odbiornika, pracujący na co najmniej 3 długościach fal. Ma być on przeznaczony do detekcji związków chemicznych, takich jak CO2, NOx, SOx, lub do łączności na otwartej przestrzeni.

 

źródło: infostrefa