VIGO System kupuje nowy reaktor epitaksjalny - podwoi możliwości produkcji materiałów półprzewodnikowych

| Gospodarka Produkcja elektroniki

VIGO System podpisał z niemiecką firmą AIXTRON umowę na dostawę reaktora epitaksjalnego, służącego do wydajnej produkcji płytek półprzewodnikowych ze związków chemicznych z grup III i V układu okresowego pierwiastków. W zakup sprzętu polski producent półprzewodników zainwestuje około 5,4 mln EUR. Podwoi to moce produkcyjne w zakresie materiałów półprzewodnikowych przeznaczonych do masowego zastosowania w fotonice i elektronice.

VIGO System kupuje nowy reaktor epitaksjalny - podwoi możliwości produkcji materiałów półprzewodnikowych

Koszt zakupu samego reaktora wyniesie 3,6 mln EUR. System trafi do Ożarowa Mazowieckiego w III kw. 2022 r., a jego rozruch ma nastąpić na początku roku 2023. VIGO ma już trzy reaktory do produkcji materiałów półprzewodnikowych, z których największym jest reaktor firmy AIXTRON, którego rozruch miał miejsce w 2019 r. Firma produkuje m.in. materiały stanowiące jądra laserów kaskadowych, laserów VCSEL, czy kropek kwantowych. Rozwijany we współpracy z profesorem Włodzimierzem Strupińskim nowy segment działalności w okresie 9 miesięcy 2021 r. przyniósł 2,6 mln zł przychodów, a w roku 2022 przychody osiągnąć mają 2 mln EUR.

Wyniki finansowe segmentu nie oddają jeszcze skali postępów rozwoju segmentu. Obecnie mamy 25 klientów chcących kupić nasze materiały. Dla dwóch z nich realizujemy powtarzalne dostawy, z 14 jesteśmy na etapie kwalifikacji, a czterech kolejnych oczekuje dziś w kolejce. Biorąc pod uwagę na rosnący popyt zewnętrzny, jak również dynamicznie zwiększające się własne potrzeby w tym obszarze, związane z pracami nad nowymi produktami VIGO System (m.in. detektory oparte na materiałach z grup III i V, detektory supersieciowe, chipy VCSEL), inwestycja w kolejny reaktor już dziś jest niezbędna, by najpełniej wykorzystać szanse rozwojowe spółki – komentuje Adam Piotrowski, prezes VIGO System.

Po etapie opracowania technologii dziś skupiamy się na skalowaniu działalności. Zwiększone moce produkcyjne pozwolą nam na realizację rosnących w skali zleceń dla coraz szerszego grona odbiorców z branży fotonicznej oraz mikroelektronicznej. Jesteśmy zadowoleni z dotychczasowej współpracy z AIXTRON, liczymy, że dynamiczny wzrost popytu na płytki półprzewodnikowe produkcji VIGO System sprawi, iż staniemy się dla firmy z nadreńskiego Herzogenrath powracającym klientem – mówi Włodzimierz Strupiński, kierujący wydziałem epitaksji VIGO System.

źródło: Vigo

Zobacz również