Vigo System ma za sobą udany III kwartał

| Gospodarka Aktualności

Krajowy producent detektorów podczerwieni oraz materiałów półprzewodnikowych zakończył III kwartał 2021 roku dwucyfrowym wzrostem przychodów i zysków. Firma zwiększyła sprzedaż o 29% - do 16,7 mln zł, a narastająco po 9 miesiącach poprawiła sprzedaż o 10 mln zł - do rekordowych 49,2 mln zł. Wzrostowi sprzedaży towarzyszy wysoka rentowności biznesu. Marża EBITDA w III kwartale 2021 r. wyniosła blisko 48%, a rentowność netto - blisko 41%, wobec odpowiednio 40 i 30% rok wcześniej.

Vigo System ma za sobą udany III kwartał

W III kwartale, jak i w okresie 9 miesięcy 2021 roku, największą grupą odbiorców produktów Vigo System były firmy przemysłowe. Sprzedaż detektorów do tych zastosowań zwiększyła się w minionym kwartale o 38%, do 7,5 mln zł.

Vigo aktualnie intensywnie rozwija sieć sprzedaży podłoży epitaksjalnych. W 2021 r. zakładała osiągnięcie przychodów z nowego segmentu na poziomie co najmniej 1,5 mln euro, ale ze względu na intensywność prac związanych z opracowywaniem nowych produktów dla klientów celu tego nie uda się osiągnąć. Natomiast plan na 2022 r. zakłada ok. 2 mln euro przychodu.