Przemysł modułów mocy będzie rósł w tempie 11,8% rocznie

| Gospodarka Zasilanie

Przewiduje się, że w 2023 r. rynek inteligentnych modułów mocy będzie wart 1 603,7 mln USD i wzrośnie do 4 907,3 mln USD do roku 2033. W latach 2018-2022 popyt na te moduły rósł ze wskaźnikiem CAGR wynoszącym 9,7%.

Przemysł modułów mocy będzie rósł w tempie 11,8% rocznie

Ze względu na oczekiwaną wysoką wydajność energetyczną i niskie zużycie energii zapotrzebowanie na inteligentne moduły zasilania jest najbardziej widoczne w elektronice użytkowej czy inteligentnych sieciach, ale także i w innych systemach. Znacznie zwiększona wydajność jest wielką zaletą układów SiC. Oprócz szybkiego przyjęcia w sektorach zorientowanych na energię, takich jak samochody elektryczne, moduły SiC poprawiają wydajność elektroniki w różnych branżach i pomagają zmniejszać globalny ślad węglowy. Wpływa to na wzrost rynku.

Aby przemysł inteligentnych modułów mocy mógł się szybko rozwijać, konieczne jest uwzględnienie nowych trendów i technologii. Chociaż zalety nowych technologii przemawiają do inżynierów, tworzenie odpowiednich struktur jest trudne. W efekcie rynek modułów inteligentnych przyjmuje nowe technologie w relatywnie umiarkowanym tempie.

Kluczowe wnioski i przewidywania analityków:

  • Do 2033 r. rynek inteligentnych modułów zasilania w Wielkiej Brytanii prawdopodobnie będzie rósł przy wskaźniku CAGR wynoszącym 23,8%.
  • W 2022 roku udział USA w sektorze inteligentnych modułów mocy wyniósł 19,2%.
  • W 2022 roku rynek inteligentnych modułów znacznie się rozwijał, osiągając wartość 1455,3 mln USD.
  • Do 2033 r. omawiany rynek w Chinach może wzrastać przy CAGR na poziomie 20,8%.
  • W 2022 roku Niemcy znacznie rozwinęły się w branży inteligentnych modułów mocy, z oczekiwanym udziałem na poziomie 7,6%.
  • Według prognoz, do 2033 r. Indie znacznie rozwiną rynek inteligentnych modułów zasilania, z udziałem na poziomie 25,2%.
  • W 2022 roku Australia znacznie rozwinęła się w omawianej branży, z udziałem na poziomie 3,1%.
  • Udział Japonii w branży inteligentnych modułów mocy istotnie wzrósł, osiągając w 2022 r. 5,4%.
  • Pod względem typu układów liderem rynku w 2022 r. był segment IGBT i prawdopodobnie nadal będzie zajmował czołowe miejsce.
  • Z uwagi na zastosowania modułów inteligentnych, w 2022 r. dominowała elektronika użytkowa.

źródło: Electronic Specifier