Będzie dofinansowanie cyfryzacji małych i średnich przedsiębiorstw

| Gospodarka Aktualności

Cyfryzacja i transformacja w kierunku Przemysłu 4.0 to kierunki rozwoju firm, które będą wspierane środkami z nowego budżetu unijnego na lata 2021-2027 oraz z Krajowego Planu Odbudowy. Duża część tej pomocy przeznaczona jest dla sektora MŚP, dla którego inwestycje w obszarze informatyzacji były często poza zasięgiem. W najbliższych latach mikro-, małe i średnie firmy dostaną możliwość pozyskania dofinansowania na transformację cyfrową.

Będzie dofinansowanie cyfryzacji małych i średnich przedsiębiorstw

Dofinansowanie można pozyskać poprzez cztery programy:

  • Fundusze Europejskie dla Regionów – obejmujące 16 programów wojewódzkich;
  • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej – dotyczą województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego (bez Warszawy i otaczających ją powiatów);
  • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) – program na poziomie krajowym;
  • Krajowy Plan Odbudowy – dodatkowe środki z Unii Europejskiej na odbudowę polskiej gospodarki po pandemii.

Jak pozyskać dotacje na cyfryzację i transformację?

Firma musi przystąpić do konkursu poprzez złożenie wniosku o dofinansowanie. Harmonogramy naborów w poszczególnych programach są publikowane na oficjalnej stronie rządowej funduszy europejskich. W niektórych już można znaleźć informacje o środkach na inwestycje informatyczne dla firm m.in. z Dolnego Śląska, Małopolski, Podlasia czy Śląska. W kilku województwach daty zostaną ogłoszone później.

Na co firma może otrzymać dofinansowanie?

Co kryje się pod pojęciem transformacji cyfrowej w projektach unijnych? Zakres możliwych do sfinansowania inwestycji różni się w zależności od programu. Katalog wydatków kwalifikowanych może obejmować zakup sprzętu IT, licencji na oprogramowanie, usług doradczych i wdrożeniowych czy szkolenia. Takie dotacje dostępne były na przykład od początku 2024 roku w Małopolsce, nadal otwarty jest nabór dla województwa podlaskiego. Wkrótce znane będą szczegóły naboru na Śląsku, gdzie zapowiadany jest konkurs wspierający wprowadzenie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych.

Konkursem na poziomie krajowym jest projekt grantowy z Agencji Rozwoju Przemysłu o nazwie "Dig.IT. Transformacja cyfrowa polskich MŚP". Skierowany do branży produkcyjnej program ma wspierać firmy w szeroko rozumianym rozwoju cyfrowym obejmującym automatyzację procesów, zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa czy cyberbezpieczeństwo, ale też analitykę, wykorzystanie rozwiązań chmurowych i sztucznej inteligencji. Dofinansowanie może więc objąć zakup systemów klasy ERP do zarządzania produkcją i logistyką, systemów IoT czy Business Intelligence.

Ile pieniędzy można otrzymać na cyfryzację firmy?

Dofinansowanie nie obejmuje nigdy całości inwestycji – przedsiębiorstwo musi wnieść wkład własny. W przypadku wsparcia z pomocy regionalnej wartość dofinansowania zależy od kilku czynników. Wyższa pomoc jest przewidziana w województwach słabiej rozwiniętych - głównie są to wschodnie regiony Polski.

Drugi czynnik to wielkość przedsiębiorstwa. Na najwyższe dofinansowanie mogą liczyć mikrofirmy zatrudniające mniej niż 10 pracowników. Dla małych i średnich firm dofinansowanie zmniejsza się odpowiednio o 10 i 20%. Maksymalny poziom dofinasowania w ramach pomocy regionalnej wynosi 70% całości inwestycji.

Są też nabory, gdzie wsparcie udzielane jest w ramach pomocy de minimis (tj. szczególnej formy wsparcia, uznanej za nienaruszającą zasad wolnego rynku unijnego) i może sięgać 85% wartości inwestycji bez względu na wielkość firmy.

Dofinansowanie unijne udzielane jest w formie zaliczki (na część wydatków, rzadko na całość projektu) i refundacji na już poniesione koszty. Informacji o warunkach finansowych dotacji - poziomie dofinansowania czy sposobie wypłaty środków - należy szukać w regulaminie konkretnego konkursu.

źródło: Comarch