Firmy o szerokiej ofercie produktów dla elektroniki

Rys. 8. Zestawienie obrazujące, które czynniki oferty handlowej są w największym stopniu brane pod uwagę przez klientów przy wyborze dostawcy aparatury. Zielony kolor to głosy na „tak”, pomarańczowy na „nie”

Aparatura pomiarowa w zakresie temperatury i wilgotności plus mierniki oświetlenia, hałasu i podobne urządzenia znaleźć można w ofertach wielu firm dystrybucyjnych o szerokim profilu. Jest to także żelazna pozycja dla dostawców katalogowych, który zawsze mieli duży udział w sprzedaży aparatury, wpisującej się dobrze w modelowy profil klienta i obszar aktywności. Takimi firmami są w tym zestawieniu ELFA Elektronika - dystrybutor Roth+Co, Anritsu, Tes oraz Jumo, Amprobe i Optris.

To także Farnell - dostawca sprzętu Amprobe, Brannan, Comark, Digitron, Duratool, Extech Instruments, Flir Systems, Fluke, Hanna Instruments, Tenma, Testo i wielu innych. Jest to również Lechpol - autoryzowany dystrybutor Uni-T. Semicon - przedstawiciel Fluke i Amprobe, SOS Electronic - dostawca V&A i Fluke i TME sprzedający aparaturę Flira, Fluke, Extecha oraz firm jak Axiomet, Lascar, Amprobe.

Firmy z pogranicza

Wypełnione ankiety nadesłały też firmy, które specjalizują się w pomiarach bardzo specjalistycznych wielkości, jak na przykład diagnostyka wibroakustyczna, wyważanie i pomiary geometrii (Pruft echnik Wibrem), pomiary przepływu i poziomu wypełnienia (Nivus), pomiary twardości, grubości i chropowatości (Matbor). W grupie tej ulokowany został także Alf- Sensor - dostawca sprzętu pomiarowego, czujników, przetworników i akcesoriów (uchwyty, zaciski, osłony) do pomiaru temperatury i systemów pomiarowych.

Producenci

Szeroki rynek, kryjący w sobie wiele nisz, rozwiązań indywidualnych dopasowanych do wymagań klienta oraz rozwiązań specjalizowanych, tworzy dość dużą przestrzeń pozwalającą na funkcjonowanie równoległej do dystrybucji grupy producentów. Ich oferta w większości ukierunkowana jest na zastosowania przemysłowe, a mierniki raczej nie mają charakteru uniwersalnego, tylko modułowy. Do grupy tej zaklasyfikowany został Alter - producent aparatury pomiarowej do detekcji i monitoringu gazów.

Jest to również Apar, specjalizujący się w produkcji czujników, przetworników, mierników oraz regulatorów temperatury z serii μP Line stanowiących elementy systemów pomiaru i kontroli temperatury, ciśnienia i wilgotności. Poza produkcją własną Apar sprzedaje mierniki włoskich producentów PiXsys, Esseci. Producentem aparatury pomiarowej omawianej w raporcie jest także Hansford Sensors, wytwarzający sprzęt do pomiaru drgań.

Lab-El - to z kolei wytwórca sprzętu pomiarowego przeznaczonego do kontroli klimatu (temperatura, wilgotność, ciśnienie atmosferyczne). Lab-El sprzedaje także produkty Fluke i MBW Calibration. Popularne produkty firm Fluke i Testo sprzedaje też Termo-Precyzja, znana na rynku z produkcji sprzętu do pomiaru temperatury. Zakład Elektronicznej Aparatury Pomiarowej Tybo wytwarza specjalistyczne mierniki temperatury do pomiarów w zwałach węgla i w pryzmach kompostowych, a także higrometry i anemometry. Wilgotność stała się inspiracją do działania dla firmy Tanel - wytwórcy sprzętu pomiarowego do badania wilgotności ciał stałych i materiałów sypkich.

Firmy związane z automatyką i przemysłem

Tabela 4. Plan raportów „Elektronika” na najbliższe miesiące

Na koniec wspomnieć należy o grupie dostawców, którzy skupiają się na obsłudze zakładów produkcyjnych oraz ogólnie przemysłu. Takie nastawienie wymusza posiadanie nieco innych produktów w ofertach, a różnice widać nawet w obudowach, zakresach mierzonych wartości lub w wysokiej odporności takiego sprzętu pomiarowego na trudne warunki pracy. Za taką firmę można uważać EMD Systemy Pomiarowe - dostawcę mierników temperatury firm Dostmann, Amarell Precision, Dickson, Vaisala oraz wyrobów krajowych producentów jak Termoprecyzja, Lumel i Metrol.

Poza dystrybucją EMD prowadzi laboratorium pomiarowe i świadczy usługi metrologiczne głównie dla zakładowych systemów jakości. Kolejną firmą jest EX-Calibra, będąca przedstawicielem firm GE Sensing i Fluke, specjalizująca się w pomiarach i kalibracji ciśnienia, wilgotności, przepływu.

Natomiast Kimo to z kolei firma koncentrująca się na urządzeniach kontrolno-pomiarowych parametrów fizycznych powietrza, co wynika z jej szerszego profilu związanego z wentylacją. Pozostałe dwa przedsiębiorstwa w tej grupie to Simex - dostawca mierników procesowych, mierników temperatury, liczników i wskaźników oraz Introl specjalizujący się w przemysłowych pomiarach wielu wielkości fizycznych.

Robert Magdziak

Źródłem wszystkich danych przedstawionych w tabelach oraz na wykresach są wyniki uzyskane w badaniu ankietowym
przeprowadzonym wśród producentów, dystrybutorów i innych firm działających w branży aparatury pomiarowej w Polsce.

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również