wersja mobilna
Online: 611 Środa, 2018.05.23

Technika

Mierniki do pomiarów ochronnych

czwartek, 15 listopada 2012 11:53

Sonel to polska firma, będąca największym producentem przyrządów pomiarowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest ona dostawcą rozwiązań pomiarowych cechujących się wysoką jakością i innowacyjnością, między innymi w dziedzinie tzw. pomiarów ochronnych.

Szeroka oferta mierników do pomiarów ochronnych Sonelu obejmuje zarówno przyrządy przeznaczone do specjalistycznych zastosowań takie, jak na przykład mierniki służące do pomiarów ochrony przeciwporażeniowej w sieciach przemysłowych do 750 V (mierniki serii MZC) czy też niemający odpowiednika na świecie miernik uziemień, umożliwiający pomiary impedancji instalacji odgromowych zgodnie z normą PNEN 62305 (MRU-200).

Oferta firmy Sonel obejmuje również szeroką paletę mierników wielofunkcyjnych, które umożliwiają wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów w instalacjach elektrycznych, określonych normą PN-HD 60364-6, czyli: impedancji pętli zwarcia (również w obwodach zabezpieczonych wyłącznikami różnicowoprądowymi), parametrów wyłączników różnicowoprądowych, rezystancji izolacji, ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych oraz rezystancji uziemienia.

Wszystkie przyrządy cechują się dużą dokładnością pomiarów, na przykład zakres pomiarowy (zgodnie z PN-EN 61557) dla pomiaru impedancji pętli zwarcia zaczyna się od wartości 0,13 Ω, zaś pomiar wykonany jest z rozdzielczością 0,01 Ω, również w instalacjach z RCD.

Pomiar rezystancji izolacji umożliwiają mierniki serii MPI (oprócz MPI-502) oraz zestawy pomiarowe, umożliwiające pomiar rezystancji izolacji, zapewniają one pomiary napięciami 250, 500 i 1000 V. Natomiast w odniesieniu do modeli MPI 520 i MPI-525 dostępne są dodatkowe napięcia (minimalnie 50 V).

Model MPI-525 umożliwia nie tylko pomiar instalacji, ale dzięki zakresowi napięć do 2500 V, również kabli i obiektów, gdzie wymagane jest stosowanie takiego napięcia. Wyjątkową cechą miernika MPI-520 jest możliwość automatycznego pomiaru rezystancji izolacji w gnieździe. W odniesieniu do pozostałych modeli, pomiary tego typu mogą być realizowane przy użyciu opcjonalnych adapterów AutoISO.

Zastosowanie adapterów pozwala na wykonywanie automatycznych pomiarów przewodów 3-, 4- lub 5-żyłowych. Wygoda i bezpieczeństwo użytkowania stanowi bardzo ważny aspekt podczas opracowywania nowych urządzeń. Obudowy mierników wykonywane są w sposób zapewniający maksymalną ergonomię i wygodę użytkowania, a dodatkowo ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

W przypadku mierników MPI-520, MPI-525 oraz MPI-508 użytkownik, wykorzystując szelki, nie musi ich trzymać w rękach w trakcie pomiarów. MPI-505 oraz MPI-502 zostały umieszczone w obudowach o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych (dodatkowo zastosowany elastomer, zapobiegający uszkodzeniom).

Obudowy cechują się stopniem ochrony IP54 (MPI-502 - IP67), a przyrządy spełniają wymagania kategorii pomiarowych IV 300 V (III 600 V), co przy obowiązujących przepisach stawia urządzenia firmy Sonel na bardzo wysokim poziomie.

Tespol Sp. z o.o.
www.tespol.com.pl