Mierniki do pomiarów ochronnych

| Technika

Sonel to polska firma, będąca największym producentem przyrządów pomiarowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest ona dostawcą rozwiązań pomiarowych cechujących się wysoką jakością i innowacyjnością, między innymi w dziedzinie tzw. pomiarów ochronnych.

Mierniki do pomiarów ochronnych

Szeroka oferta mierników do pomiarów ochronnych Sonelu obejmuje zarówno przyrządy przeznaczone do specjalistycznych zastosowań takie, jak na przykład mierniki służące do pomiarów ochrony przeciwporażeniowej w sieciach przemysłowych do 750 V (mierniki serii MZC) czy też niemający odpowiednika na świecie miernik uziemień, umożliwiający pomiary impedancji instalacji odgromowych zgodnie z normą PNEN 62305 (MRU-200).

Oferta firmy Sonel obejmuje również szeroką paletę mierników wielofunkcyjnych, które umożliwiają wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów w instalacjach elektrycznych, określonych normą PN-HD 60364-6, czyli: impedancji pętli zwarcia (również w obwodach zabezpieczonych wyłącznikami różnicowoprądowymi), parametrów wyłączników różnicowoprądowych, rezystancji izolacji, ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych oraz rezystancji uziemienia.

Wszystkie przyrządy cechują się dużą dokładnością pomiarów, na przykład zakres pomiarowy (zgodnie z PN-EN 61557) dla pomiaru impedancji pętli zwarcia zaczyna się od wartości 0,13 Ω, zaś pomiar wykonany jest z rozdzielczością 0,01 Ω, również w instalacjach z RCD.

Pomiar rezystancji izolacji umożliwiają mierniki serii MPI (oprócz MPI-502) oraz zestawy pomiarowe, umożliwiające pomiar rezystancji izolacji, zapewniają one pomiary napięciami 250, 500 i 1000 V. Natomiast w odniesieniu do modeli MPI 520 i MPI-525 dostępne są dodatkowe napięcia (minimalnie 50 V).

Model MPI-525 umożliwia nie tylko pomiar instalacji, ale dzięki zakresowi napięć do 2500 V, również kabli i obiektów, gdzie wymagane jest stosowanie takiego napięcia. Wyjątkową cechą miernika MPI-520 jest możliwość automatycznego pomiaru rezystancji izolacji w gnieździe. W odniesieniu do pozostałych modeli, pomiary tego typu mogą być realizowane przy użyciu opcjonalnych adapterów AutoISO.

Zastosowanie adapterów pozwala na wykonywanie automatycznych pomiarów przewodów 3-, 4- lub 5-żyłowych. Wygoda i bezpieczeństwo użytkowania stanowi bardzo ważny aspekt podczas opracowywania nowych urządzeń. Obudowy mierników wykonywane są w sposób zapewniający maksymalną ergonomię i wygodę użytkowania, a dodatkowo ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

W przypadku mierników MPI-520, MPI-525 oraz MPI-508 użytkownik, wykorzystując szelki, nie musi ich trzymać w rękach w trakcie pomiarów. MPI-505 oraz MPI-502 zostały umieszczone w obudowach o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych (dodatkowo zastosowany elastomer, zapobiegający uszkodzeniom).

Obudowy cechują się stopniem ochrony IP54 (MPI-502 - IP67), a przyrządy spełniają wymagania kategorii pomiarowych IV 300 V (III 600 V), co przy obowiązujących przepisach stawia urządzenia firmy Sonel na bardzo wysokim poziomie.

Tespol Sp. z o.o.
www.tespol.com.pl

Zobacz również