Poniedziałek, 08 czerwca 2020

Komponenty do instalacji energetyki odnawialnej

Systemy i instalacje zasilania wykorzystujące energię odnawialną zyskują na znaczeniu wraz z rosnącą świadomością co do konieczności ochrony klimatu oraz wyczerpywaniem się paliw kopalnych. Jednocześnie zapotrzebowanie na energię elektryczną nieustannie rośnie z powodu coraz większego nasycenia naszego otoczenia urządzeniami technicznymi. Przy ograniczonej wydolności energetycznej sieci (oraz jej dużej awaryjności) zaczyna to stanowić poważny problem, bo tradycyjnej energetyce jest coraz trudniej sprostać oczekiwaniom klientów. Źródła energii odnawialnej są bezpieczne, czyste i, co najważniejsze, przyjazne dla środowiska. Jednocześnie postęp techniczny w zamianie energii słońca oraz wiatru na energię elektryczną i korzystne dotacje państwowe przyczyniają się do szybkiego wzrostu zainteresowania tą dziedziną przemysłu.

Komponenty do instalacji energetyki odnawialnej

Pozytywne zmiany świadomości

Ważnym pozytywnym zjawiskiem kształtującym rynek energii odnawialnej jest niewątpliwie coraz większa świadomość ekologiczna społeczeństwa i poszukiwanie przez klientów rozwiązań systemów zasilania OZE, mimo że cały czas wysokie ceny komponentów stanowią dość dużą barierę ekonomiczną, a inwestycje rozwijają się dopiero, gdy pojawiają się programy wsparcia i dotacje. Mamy też coraz większą świadomość na temat konieczności dbania o środowisko, a stale poszerzająca się ogólna wiedza o rozwiązaniach ekologicznych tworzy też dobre podwaliny na przyszłość w omawianej branży.

Wsparcie ze strony programów pomocowych bezsprzecznie determinuje tu popyt, bo można podać wiele przykładów na to, że za rozwój rynku OZE w dużej części odpowiadają programy wspierające rozwój za pomocą dotacji, pożyczek preferencyjnych na inwestycje oraz ułatwienia w zakresie formalnym. Jest to ważne szczególnie w zakresie tzw. mikroinstalacji, bo dla inwestorów indywidualnych (głównie właścicieli domów jednorodzinnych) wielotysięczny wydatek związany z budową jest dużym kosztem, trudnym do zrealizowania w ramach budżetu domowego. Dlatego "Czyste powietrze" oraz "Mój prąd" cieszą się w kraju powodzeniem (znacznie bardziej niż wcześniejszy "Prosument"). Aktualnie mamy w kraju ok. 65 tys. mikroinstalacji (o mocy do 10 kWp) i szacuje się, że dzięki tym programom przybędzie nawet 200 tysięcy nowych.

Jest to szczególnie ważne w Polsce, gdzie energetyka odnawialna jest solą w oku lobby węglowego i źródłem tarć politycznych. Źródła OZE wymagają stabilności prawnej i biznesowej, a każda niestabilność, czego przykładem może być ustawa o regulacji lokalizacji farm wiatrowych, przez lata odbija się negatywnie na sprzedaży.

Struktura sprzedaży komponentów do OZE w 2019 roku
 
Rynek komponentów do instalacji energii odnawialnej nie imponuje wielkością sprzedaży, bo co trzecia firma spośród dostawców nie wykracza poza 250 tys. zł obrotu rocznego, a dla prawie połowy sprzedaż zawiera się między 1 a 5 mln zł. Taka struktura to pochodna szerokiego spektrum produktów kierowanego do omawianego sektora i specyfiki rynku, który swoje najlepsze dni ma dopiero przed sobą. Trzeba też zauważyć, że kryterium przynależności do rynku energii odnawialnej jest nieostre i w praktyce może wpływać na to, jak ocenia się wartość rynku. Nasze zestawienie też ma charakter przybliżony, bo firmy niechętnie odpowiadają na pytania o obroty.
Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej

Prezentacje firmowe

Przejdź do kompendium

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również