Zapewnienie jakości jest kluczowe

Opłacalność inwestycji w instalację energii odnawialnej jest zwykle defi- niowana w długim horyzoncie czasowym sięgającym 20–25 lat. Dla sprzętu, który w tym czasie musi pracować na zewnątrz, jest to spore wyzwanie jakościowe, bowiem wpływ środowiska w tak długim czasie jest destrukcyjnie silny. Promieniowanie ultrafioletowe pochodzące od słońca, wilgoć i rosa, duże zmiany temperatury w cyklu dzień–noc, wszechobecny kurz, a nawet obecność zwierząt, które są w stanie zębami zniszczyć izolację przewodów, tworzą trudne warunki eksploatacji wymagające użycia produktów o gwarantowanej jakości. W tym obszarze jest to zagadnienie kluczowe, bo inwestorzy są zainteresowani zyskami przy planowej konserwacji, a nie wiecznym serwisowaniem uszkodzeń.

Najważniejsze czynniki negatywne dla rynku komponentów OZE
 
Aktualnie największą przeszkodą w rozwoju rynku energii odnawialnej jest pandemia. Nawet jeśli nawet nie wywołuje ona zamykania zakładów pracy, to komplikuje logistykę towarów, przesuwa na przyszłość decyzje inwestorów i wprowadza ogólną niepewność do branży. Za drugi problem uznano tanie produkty o słabej jakości, które na rynku wrażliwym na cenę i o długim czasie życia, jakim jest instalacja fotowoltaiczna, potrafią sporo namieszać złą jakością. Wysokie ceny dotyczą głównie paneli i akumulatorów, niemniej są one przeszkodą na rynkach, gdzie inwestorzy nie są zamożni.

Duże instalacje

Mówiąc o rynku energii odnawialnej i produktach kierowanych do OZE, należy pamiętać, że sektor ten tworzy kilka gałęzi, które nierzadko są daleko od siebie odsunięte, tak że tworzą inne rynki. Do pierwszej grupy można zaliczyć duże instalacje PV lub wiatrowe obliczone i skonstruowane pod kątem wytwarzania dużej ilości energii elektrycznej, która trafia wyłącznie do sieci energetycznej. Takie instalacje nazwane są farmami i zwykle są budowane przez koncerny energetyczne i spółki zajmujące się wytwarzaniem energii. Z uwagi na skalę inwestycji są one poza zasięgiem rynku dystrybucji, bowiem kupno, instalacja i serwis to efekty umów na wysokim szczeblu.

Istotne nowości rynku produktów do OZE
 
Za istotne nowości rynku produktów związanych z instalacjami energii odnawialnej pytani w ankiecie specjaliści uznali produkty specjalizowane pod kątem takich aplikacji. Kolejne pozycje nie wybijają się aż tak bardzo w zestawieniu, poza rozwiązaniami dla domu, a więc kompletami produktów składających się na całość mikroinstalacji na dach domu jednorodzinnego.

Drugą kategorię tworzą instalacje działające w mniejszej skali, o mocy rzędu 10 kWp. Instalowane są one przez odbiorców indywidualnych, małe i średnie firmy, które wytwarzaną energię zużywają na własne potrzeby, a ewentualne nadwyżki sprzedają do sieci. To najbardziej perspektywiczny sektor rynku i atrakcyjny z punktu widzenia dystrybucji. Trzeci segment obejmuje najmniejsze instalacje na dachy budynków jednorodzinnych, typowo 3 kWp. One nie muszą być połączone z siecią energetyczną.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej

Prezentacje firmowe

Przejdź do kompendium

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również