Zagadnienia związane z energią odnawialną

Od lat mówiło się, że w przyszłości instalacje elektryczne nie będą już tak bardzo scentralizowane, a więc z widocznym podziałem na elektrownie, linie przesyłowe oraz odbiorców końcowych. Energia odnawialna stworzyła na rynku kategorię prosumenta, czyli specyficznego odbiorcę końcowego, który kupuje energię elektryczną oraz także produkuje ją na własne potrzeby, a nadwyżki sprzedaje do sieci. Wraz z prosumentami energetyka zaczęła się zmieniać w system rozproszony. Jako konsekwencja tego procesu rozwój i popularność instalacji PV przyspieszyły rozwój technologii zasilania dwukierunkowego, a więc takich jednostek, które są w stanie konwertować energię w dwie strony, np. zasilając silnik napędzający urządzenie i odbierając od niego energię hamowania po to, aby ładować akumulator. Są to skomplikowane rozwiązania zasilaczy, ale powoli znajdują swoje miejsce na rynku.

Bezsprzecznie w przyszłości będziemy mieć coraz więcej instalacji lokalnych generujących prąd ze słońca lub wiatru. Dużo się też mówi o lokalnych magazynach akumulatorowych do gromadzenia nadwyżek z instalacji odnawialnych lub odzysku energii z układów mechanicznych w transporcie. Oznacza to, że falowniki dwukierunkowe i zasilacze będą trafiać także pod strzechy.

Główne problemy rynku zasilania bezprzerwowego
 
Główne problemy rynku zasilania bezprzerwowego to lekceważące podejście klientów do tego zagadnienia wynikające z niedostatecznej wiedzy, braku wyobraźni co do możliwych skutków oraz silna konkurencja na rynku sprowadzająca wiele zagadnień do ceny widniejącej na fakturze. Z ostatnim czynnikiem wiążą się też koszty utrzymania akumulatorów w dobrej kondycji.
Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej

Prezentacje firmowe

Przejdź do kompendium

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również