Poniedziałek, 06 marca 2023

Materiały do produkcji elektroniki

Materiały do produkcji elektroniki z jednej strony determinują jakość i w części zaawansowanie procesów produkcyjnych, z drugiej strony ustalają też koszty produkcji. Przy szerokim asortymencie produktów na rynku, licznych markach handlowych, rozbudowanej sieci dystrybucji, wybór konkretnego produktu staje się zagadnieniem wielowymiarowym. Konieczne jest precyzyjne określenie swoich potrzeb i wymagań, a następnie znalezienie produktu o najlepszym stosunku możliwości do ceny. Rozwiązanie takiej łamigłówki wymaga wiedzy oraz dużej ilości wolnego czasu, stąd w wielu przypadkach decydująca staje się opinia, rekomendacja i dostępne wsparcie techniczne ze strony dostawcy.

Materiały do produkcji elektroniki

Początek roku przyniósł wzrost cen nośników energii i kosztów pracy, ale rok wcześniej też nie było w biznesie łatwo, gdyż produkty nie tylko były trudniej dostępne, ale także sporo podrożały. Efekt jest taki, że koszty produkcji elektroniki istotnie wzrosły. Jest to problem zarówno dla firm OEM, jak i licznych EMS-ów, który w najbliższych miesiącach będzie odpowiedzialny za przemodelowanie relacji rynkowych.

W takim kontekście poszukiwane są rozwiązania pozwalające na ograniczenie kosztów, niekoniecznie tańsze w zakupie, ale zapewniające oszczędności w szerszej skali, a więc dzięki mniejszemu zużyciu energii przez piece, dające mniejszą ilość odpadów lub też niewymagające mycia, utylizacji resztek, płacenia za ścieki. Można takie rozwiązania nazywać ekologicznymi, niemniej w elektronice mają one wymiar utylitarny, praktyczny – chodzi o to, aby w rozliczeniu końcowym były tańsze. Mniejsza zawartość substancji szkodliwych, np. lotnych związków organicznych, prowadzi do mniej restrykcyjnych wymagań w zakresie zapewnienia wentylacji, daje krótszy czas suszenia lub brak wymogu stosowania silnych środków ochrony osobistej u pracowników. To też jest zysk. Oczywiście same materiały nie rozwiązują problemu kosztów, ale z pewnością są one jednym z elementów wielu synergicznych działań związanych z poprawą efektywności biznesu. W ofertach dostawców materiałów do produkcji jest coraz więcej produktów o takich cechach, co przekonuje, że rynek rozwija się w tym kierunku.

Szczęśliwie dla nas krajowa elektronika znajduje się w dość dobrym położeniu. Nasze firmy lokują się między bogatszymi rynkami kontynentalnymi Europy Zachodniej, Skandynawii, Wielkiej Brytanii a rynkami azjatyckimi. Dla tych bogatszych krajów jesteśmy tańszym zapleczem, ale nadal bliskim i łatwym w komunikacji oraz z dostępną wydajną logistyką. Z tego położenia korzystamy, przyciągając zaawansowane projekty specjalistyczne, przemysłowe, z obszaru e-mobilności i energetyki. Dzięki temu nawet gorsze warunki makroekeonomiczne pozwalają na rentowność.

Najważniejsze czynniki negatywne
 
Główne problemy rynku materiałów chemicznych to przede wszystkim oszczędności i dążenie do maksymalnego obniżania cen zakupu, a w dalszej mierze zawirowania wirusowe i wojenne, obejmujące zakłócenia w działaniu łańcucha dostaw prowadzące do wydłużenia czasu dostaw. Kolejne problemy to silna konkurencja oraz brak wiedzy u klientów wymaganej do rozpoznawania jakości, walorów technicznych i porównywania produktów. W praktyce wszystkie te pozycje opisują ten sam problem związany z chęcią kupienia produktu dobrego, taniego i dostępnego od ręki.

Odpowiedzialność w biznesie

Producenci dobrze wiedzą, jakie wymagania nakładają na nich liczne regulacje środowiskowe, wymagania związane z bezpieczeństwem pracowników, gospodarką odpadami i podobnymi. Zakłady nie działają w izolacji, są częścią osiedli, miast, stref przemysłowych i muszą się dostosować do okoliczności i warunków tam panujących. Rośnie także świadomość pracowników firm w zakresie potrzeb, norm i zagrożeń. Trzeba być zgodnym, bo inaczej rośnie ryzyko biznesowe i tym samym bycie na bakier z przepisami przestaje się opłacać.

Ważne i poszukiwane produkty w obszarze materiałów
 
Za ważne i poszukiwane na rynku produkty pytani w ankietach uznali materiały do lutowania, żywice i zalewy do hermetyzacji, a w dalszej kolejności materiały termoprzewodzące. Ale faktem jest, że różnice pomiędzy poszczególnymi polami nie są duże, co sugeruje, że w tym sektorze nie ma produktów wiodących. Większe znaczenie materiałów do lutowania wynika z tego, że są one potrzebne na każdym etapie procesu i stanowisku. Poza tym specyfika krajowego rynku jest taka, że rozwój biznesu kieruje się głównie w stronę producentów elektroniki EMS. A w tym przypadku lutowanie jest najważniejsze.

Poza tym wymagania klientów uwzględniają często aspekty środowiskowe produkcji. Otrzymanie zlecenia od zachodniego partnera bardzo często obudowane jest warunkami i tym, że kontrahent musi udokumentować, że spełnia listę wymagań, bo inaczej nie ma mowy o współpracy. Jest to część świadomej polityki biznesowej, która zakłada brak współpracy z tymi, którzy nie są wystarczająco odpowiedzialni.

Oprócz wymagań formalnych nakładanych przez prawo i regulacji branżowych wynikających z ogólnie przyjętych zasad definiowanych przez stowarzyszenia takie jak np. IPC dochodzą jeszcze inne oczekiwania o charakterze społecznym. np. aby produkty nie zawierały minerałów, które są wydobywane na świecie w strefach, gdzie nie przestrzega się praw ludzi i ochrony środowiska (mineral conflicts). To samo dotyczy teraz wojny.

Ocena warunków biznesowych panujących na rynku zaopatrzenia produkcji elektroniki w 2022 roku
 
W naszych ankietach aż połowa pytanych specjalistów określiła warunki panujące na rynku materiałów związanych z produkcją elektroniki w 2022 roku jako dobre, a co trzeci pytany ocenił warunki jako zadowalające. Tylko co dziesiąty specjalista uważał, że są one kiepskie, co w odniesieniu do problemów związanych z zakłóceniami w logistyce, długimi czasami dostaw, wydaje się bardzo małym wskazaniem. Można też powiedzieć, że 85% odpowiedzi padło na to, że warunki były pozytywne. W porównaniu do sytuacji w gospodarce i łańcuchach dostaw komponentów, dobra ocena warunków biznesowych na rynku materiałów niewątpliwie cieszy, ale jest to charakterystyczna cecha biznesu elektronicznego od wielu lat. Wszystkie nowe technologie, inwestycje, oszczędności, modernizacje oraz podobne działania wiążą się z użyciem na jakimś etapie urządzeń elektronicznych, stąd nawet w ciężkich czasach popyt na elektronikę profesjonalną nie zmniejsza się istotnie.
Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej
Przejdź do kompendium

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również