Wsparcie techniczne na wyższym poziomie

Jak wspomniano, znaczenie wsparcia technicznego w obszarze produktów chemicznych jest oczywiście duże, ale specyfiką tego obszaru produktowego jest to, że nie ogranicza się ono do porady i doboru materiału najlepszego do danych zastosowań, tylko ogólnie do rozwiązywania zagadnień. Jeśli natryskiwany lakier ochronny po pewnym czasie się łuszczy i odpada, a producent walczy z reklamacjami zgłaszanymi przez klienta końcowego, to ktoś musi ustalić, czym jest problem: z materiałem, przygotowaniem powierzchni, aplikacją, narzędziami, niewłaściwym przechowywaniem, zanieczyszczeniami, czy też może źle wykonaną płytką. Ocena nie jest łatwa ani jednoznaczna, wymaga wiedzy, doświadczenia wynikającego z lat pracy i obserwacji podobnych przypadków. Często wymaga to współpracy dystrybutora z producentem, który ma najszerszą wiedzę, co ponownie uwypukla znaczenie trzymania się w biznesie autoryzowanych kanałów sprzedaży.

Jaka jest aktualna koniunktura na rynku?
 
Ocena bieżącej koniunktury na rynku, tj. na początku 2023 r. przez 51% pytanych została oceniona jako dobra, niemniej ocena jest gorsza niż dane, które pokazujemy na drugim wykresie dla 2022 roku. Co czwarta osoba postrzega bieżące warunki jako zadowalające, co piąta jako kiepskie. Początek roku dla wielu producentów przyniósł wyższe ceny energii elektrycznej, wzrost kosztów pracy i zapewne spadek zamówień wywołany czynnikami sezonowymi i zgromadzonymi zapasami.

Rozwój technologii nakręca popyt

Użycie preparatów chemicznych staje się konieczne, bo maleją odległości między elementami i przerwy izolacyjne. Drobne zanieczyszczenia lub też pozostałości po lutowaniu są w stanie wpłynąć na jakość produktu i tym samym trzeba je usuwać w procesach. W elektronice profesjonalnej oczekiwania klientów dotyczą też dużej odporności środowiskowej urządzeń, a ich osiągnięcie wymaga wielu zabiegów takich jak przygotowanie powierzchni, oczyszczenie, pokrycie warstwami ochronnymi itp. Do tego wymagane są preparaty – coraz bardziej zaawansowane i specjalistyczne. Co więcej, poza materiałami chemicznymi niezbędnymi do stworzenia produktu, jest jeszcze cała spora grupa wyrobów do utrzymania w dobrej kondycji linii produkcyjnej, np. do mycia szablonów.

Najważniejsze dla klientów cechy ofert brane pod uwagę przy kupowaniu materiałów
 
Na szczycie zestawienia najbardziej istotnych dla klientów aspektów ofert handlowych w zakresie materiałów do produkcji znalazła się oczywiście cena, ale jej wskazanie jest tylko minimalnie większe niż terminu dostawy. Cena zawsze była na szczycie w materiałach do produkcji, bo bezpośrednio determinuje koszty działalności. Kryterium kosztu zakupu spada na niższe pozycje jedynie w rzadkich przypadkach, gdy w grę wchodzą specjalistyczne produkty, usługi z dużą wartością dodaną lub też dotyczy to wąskich niszowych rynków. Uplasowanie się terminu dostawy na drugiej pozycji to pokłosie obecnych trudnych czasów i wojennych warunków. Poza ceną i terminem bardzo istotne są też parametry techniczne, jakość wykonania oraz kompetencje dostawcy. Podobne oddziaływanie mają też certyfikaty potwierdzające jakość.

Na skutek dużego upakowania komponentów staje się też konieczne odprowadzanie ciepła za pomocą materiałów termoprzewodzących, a wrażliwe na uszkodzenia mechaniczne podzespoły trzeba czasem przykleić do płytki lub chassis. Inaczej nie daje się zapewnić wystarczającej jakości lub też za pomocą nowoczesnych materiałów można to zrobić najłatwiej i najtaniej. Preparaty chemiczne są też narzędziem pozwalającym usunąć zanieczyszczenia, resztki topników, zabezpieczyć wrażliwe elementy przed uszkodzeniem w czasie procesu lutowania, przed wnikaniem wilgoci, kurzu i innymi zagrożeniami.

Monika Dybalska

Amtest

  • Jakie są kryteria selekcji materiału do powłok ochronnych?

Produkcja elektroniki jest procesem złożonym i składa się z wielu etapów. Jako jednym z ostatnich elementów tego procesu jest nałożenie lakieru bądź powłoki konformalnej. W obecnych czasach jeszcze duża część elektroniki nie jest lakierowana, ze względu na dodatkowe koszty. Niemniej jednak nie należy pytać, jakie są koszty ochrony, a raczej zastanowić się nad ryzykiem, kiedy elektronika nie jest zabezpieczona. Naprawy wymiany, koszt utraty reputacji i marki oraz koszty przyszłej działalności mają coraz większe znaczenie. Powłoki konformalne umożliwiają klientom ochronę urządzeń elektronicznych w różnych środowiskach pracy, takimi jak wilgoć, szok termiczny, wyładowania elektrostatyczne, wibracje i zanieczyszczenia. Przy wyborze rodzaju tej ochrony należy wziąć pod uwagę, jaki stopień ochrony jest wymagany i jakie są warunki pracy. Należy określić oczekiwany zakres temperatur roboczych dla płytki drukowanej, wielkość udarów lub cykli termicznych, które prowadzą do pękania lakieru, poważnie ograniczając możliwości ochronne.

Liczy się też wymagany stopień odporności chemicznej. Materiały akrylowe, choć łatwo usuwalne, są generalnie bardzo podatne na działanie rozpuszczalników, zapewniają większą odporność chemiczną, ale są trudne do usunięcia. Na koniec należy wskazać, jaki mechanizm utwardzania lakieru jest dla nas bardziej interesujący. Do wyboru są materiały na bazie rozpuszczalnika lub lakiery światłoutwardzalne, które są bardziej ekologiczne.

Dodatkowo podczas wyboru materiału do powlekania obwodów drukowanych zwrócić należy uwagę na wybrany proces aplikacji, koszty ekonomiczne, certyfikaty i pożądany rezultat. Są to jednak tylko niektóre czynniki, które należy rozważyć przy wyborze powłoki konforemnej.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej
Przejdź do kompendium

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również