Bliska współpraca jako metoda na jakość

Powiązanie z renomowanym dostawcą i producentem staje się istotne także z tego powodu, że w przypadku materiałów jakość nie jest łatwo skontrolować. Do tego potrzeba jest wiedza, która daleko wykracza poza zagadnienia znane elektronikom, np. dotyczy chemii i to nie na poziomie szkoły średniej. Dalej trzeba umieć tę jakość opisać w formie wymagań i parametrów, kryteriów krótkoterminowych, takich jak czas przydatności do użycia oraz aspektów długoterminowych związanych z odpornością środowiskową, na przykład żółknięciem lub utratą plastyczności pod wpływem promieniowania UV. W dalszym kroku taką listę oczekiwań i wymagań trzeba potrafić przełożyć na proces weryfikacji źródeł zaopatrzenia i walidacji zakupów. Do tego niezbędna będzie aparatura. O ile wielkości takie jak napięcie lub temperatura potrafimy mierzyć tanio i dokładnie, o tyle jest wiele obszarów techniki, gdzie pomiary nie są łatwe lub wymagają drogiego sprzętu będącego poza zasięgiem większości.

Ocena problemów z długim czasem dostaw i wywołanych wojną
 
Od dwóch lat rynek elektroniki zmaga się z niedostępnością wielu podzespołów i materiałów niezbędnych do produkcji elektroniki, której skutkiem są długie czasy dostaw oraz wzrost cen. Jak widzimy z informacji pokazanych na wykresie, dla dwóch trzecich ankietowanych problemy z zaopatrzeniem są utrudnieniem, niemniej ocenianym jako niewielkie. Co czwarta firma ocenia je jako znacząco ograniczające rozwój. Na dostawców materiałów długie czasy dostaw oddziałują negatywnie jako opóźnienia w zaopatrzeniu u ich partnerów oraz przez to, że ich klienci (producenci elektroniki, firmy EMS) mają problemy i muszą przesuwać w czasie projekty. Ciągle mamy jeszcze niestabilną sytuację w Chinach, z ich dwutygodniowym okresem noworocznym i cały czas trudną logistyką towarów powoduje to problemy dla całego rynku elektroniki i w tym także dla materiałów do produkcji. Bo nawet jak produkt jest europejski, to często surowce pochodzą z Azji.

Wniosek z tego jest taki, że zapewnienie jakości w materiałach do produkcji realizowany jest poprzez trzymanie się autoryzowanych kanałów sprzedaży, markowych producentów i ich umocowanych przedstawicieli lokalnych po to, aby mieć niewrażliwy na nadużycia, szczelny łańcuch dostaw. Wówczas do działania wystarczą dokumenty: certyfikaty, poświadczenia, karty charakterystyki, umowy i to, że w razie, gdyby pojawił się problem, nabywca nie zostanie na lodzie, tylko otrzyma pomoc.

Ocena stopnia specjalizacji w materiałach
 
Materiały do produkcji elektroniki bardzo rzadko tworzą specjalizację firmy i trzon jej biznesu. W typowym przypadku jest to jeden z wielu produktów w ofercie lub znacząca grupa tworząca pion biznesowy. Tezę tę potwierdza wykres, gdzie tylko co czwarta firma postrzega się jako specjalistyczna w tym obszarze. Materiały są idealnym dodatkiem do wielu obszarów dystrybucji (komponentów, urządzeń), a ich uniwersalny charakter ma z pewnością w tym spory udział. Są zwykle sprzedawane przy okazji innej działalności lub też w ramach bardzo szerokiego asortymentu kompleksowo obejmującego zagadnienie produkcji.

Co więcej, ponieważ nie jest też łatwo powiązać usterek jakościowych ze specyfikacją materiałów, stąd znaczenie wyboru dostawcy i tego, jaki poziom merytoryczny on reprezentuje, jest czynnikiem bardzo istotnym. Podobnie jak w wielu innych specjalistycznych grupach produktów dla elektroniki, rola wsparcia technicznego i pomocy ze strony dostawcy staje się z roku na rok coraz ważniejsza, gdyż orientacja na rynku, na którym jest wiele produktów i producentów, nie jest łatwa.

Dariusz Młynarczyk


Cynel-Unipress

  • Jakie są najważniejsze cechy brane pod uwagę przy kupnie materiałów do produkcji?

Jakość użytych spoiw lutowniczych – zarówno w postaci monolitycznej, drutów rdzeniowych czy past lutowniczych – jak i wspomagających proces lutowania topników, jest jednym z krytycznych elementów decydujących o jakości produktu końcowego. Ma również istotny wpływ na płynność, stabilność i efektywność samego procesu produkcyjnego. Z perspektywy firmy Cynel-Unipress wyraźnie widoczne są priorytety naszych klientów, którymi kierują się, podejmując decyzje o zakupie produkowanych przez naszą firmę spoiw lutowniczych i materiałów wspomagających. Są to przede wszystkim jakość, dostępność i szybkość realizacji zamówienia oraz nasze wsparcie w zakresie doboru spoiw i topników oraz kontroli i korygowania składu kąpieli lutowniczych.

  • Trudności w zaopatrzeniu i wzrosty cen. Jaka jest skala tych problemów?

Ostatnie lata i miesiące nie napawały w tym zakresie optymizmem. Zapoczątkowany w marcu 2020 r. trend wzrostowy cen cyny (min,/ maks.=153%) utrzymywał się w roku 2021 (min./maks.=196%), osiągając w marcu 2022 r. rekordowy poziom 50050 dol. za tonę. Od marca 2022 r. obserwowaliśmy spadek cen cyny, niestety od listopada 2022 r. powrócił trend wzrostowy, który obserwujemy do dzisiaj. Zakłócenia w łańcuchach dostaw ograniczyły również dostępność tego pierwiastka. W efekcie przyniosło to znaczące wzrosty kosztów zakupu. Poza tym zdrożał dolar, wzrosły koszty energii, logistyki, opakowań i pracy.

  • Jakie są wiodące produkty w tym obszarze?

Na rynku zwiększyła się podaż spoiw, na które wygasła ochrona patentowa. Popularność zyskują produkty zawierające bizmut, pozwalające na prowadzenie procesu w niższych temperaturach, co przy obecnych cenach energii elektrycznej może pozwolić na osiągnięcie zauważalnych oszczędności. W dalszym ciągu wiodącą rolę odgrywają spoiwa bezołowiowe do agregatów lutujących (wave, selective). W pastach do lutowania rozpływowego wzrasta zapotrzebowanie na frakcję T4 i drobniejszą. Druty rdzeniowe wykorzystywane do poprawek i serwisu ewoluują w kierunku mniejszych średnic i topników typu "no-clean".

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej
Przejdź do kompendium

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również