Mocny potencjał krajowej produkcji

Produkcja transformatorów oraz dławików bazuje na stosunkowo prostej technologii, dostępnych powszechnie materiałach, jak druty, lice, karkasy, rdzenie, i maszynach do nawijania. W efekcie w kraju funkcjonuje kilkunastu producentów. W ogromnej większości są to firmy z dużym doświadczeniem i kadrą inżynierską, zajmujące się tą działalnością od lat. Na przestrzeli dwóch dekad polscy producenci stali się dobrymi partnerami do interesów z firmami skandynawskimi lub niemieckimi, gdyż zaoferowali konkurencyjnie niższe ceny, wysoką jakość wykonania, przy ważnej z punktu widzenia prowadzonego biznesu bliskości geograficznej. Co więcej, wiele projektów urządzeń specjalistycznych, jakie są cechą szczególną naszego rynku, wymaga takich elementów wykonanych na zamówienie, zwłaszcza transformatorów impulsowych. Wprawdzie wszyscy wytwórcy dostarczają takie indywidualnie dopasowane komponenty, niemniej krajowi wytwórcy mają tu przewagę w postaci szybkości, możliwości zamówienia niewielkich partii i świadczą wysokiej jakości wsparcie techniczne (projekt), co w przypadku tematyki zasilania impulsowego ma spore znaczenie. Stabilna cena i dostępność są podstawą dla tej branży tak samo jak pewność, że zamawiane produkty spełniają wymogi norm obowiązujących w Europie oraz na świecie.

Jaka jest aktualna koniunktura w branży? #7
 
W ostatnim okresie widocznie jest wyraźne i głębokie pogorszenie koniunktury na rynku. Pole czerwone na wykresie odpowiadające takim wskazaniom nigdy wcześniej nie było takie duże. Nawet w dołkach koniunktury nie przekraczało ono 10%, a teraz jest ponad trzykrotnie większe. Tylko co czwarty pytany specjalista w naszej ankiecie postrzega obecny okres jako dobry dla biznesu, pozostali są mniejszymi lub większymi pesymistami. Przyczyny to spowolnienie w gospodarce krajowej oraz u naszych sąsiadów, zapasy nagromadzone w okresie pandemii, które nie zostały jeszcze zużyte oraz efekty infl acyjne, czyli wyższe koszty materiałów i działalności. W kraju realizuje się też mniej projektów rozwojowych, na skutek ograniczenia funduszy unijnych i braku środków z KPO.

Wysoka sprawność

Szybko rosnące ceny energii elektrycznej powodują, że coraz większe znaczenie w projektowaniu układów zasilających mają zagadnienia związane z minimalizacją poboru mocy i ekologią. Wymagania dotyczące sprawności układów zasilających, wielkości pobieranej mocy w stanie gotowości rosną, gdyż liczba urządzeń elektronicznych dołączonych do sieci jest ogromna i stale rośnie.

Ocena warunków biznesowych na rynku komponentów indukcyjnych w 2023 r. #8
 
Pierwsze trzy kwartały 2023 roku przez prawie dwie trzecie pytanych osób zostały ocenione jako zadowalające, co w porównaniu do lat wcześniejszych jest gorszym wskazaniem, niemniej odpowiadającym warunkom panującym w gospodarce. Rynek elementów indukcyjnych jest silnie związany z ważnymi trendami technicznymi, takimi jak elektromobilność, energia odnawialna, branża przemysłowa, co zapewnia dobre perspektywy wzrostu. Ważną częścią działalności jest też eksport, który zapewnia działanie w szerszej skali niż tylko obszar kraju. Mamy w kraju wiele firm produkcyjnych zajmujących się elementami indukcyjnymi i można powiedzieć, że coraz bardziej sektor ten staje się naszą istotną specjalizacją. To z pewnością pozytywne wiadomości, niemniej, ponieważ żadna branża nie działa w oderwaniu od rzeczywistości, aktualnie gorsza sytuacja na rynku jest na wykresie widoczna.
Jakie znaczenie dla Waszego biznesu mają komponenty indukcyjne? #9
 
Dla blisko 40% firm wymienionych w tabeli 2 elementy indukcyjne są bardzo ważną częścią biznesu, która zapewnia im większość przychodów. Do tej grupy zaliczają się wszyscy krajowi producenci. Odrobinę mniejsze pole zajmuje na wykresie pole charakterystyczne dla dystrybutorów, a więc tych, dla których omawiane podzespoły stanowią fragment większej całości. Jak na warunki krajowe i w porównaniu do innych grup tematycznych omawianych w naszych analizach, udział krajowych producentów w rynku i tym samym wielkość zielonego pola na wykresie jest relatywnie duża. Można też powiedzieć, że produkcja komponentów indukcyjnych to jedna z ważniejszych krajowych specjalności branży elektroniki i najważniejsza w obszarze wytwarzania komponentów.

Temu zjawisku próbuje się przeciwdziałać poprzez promocję rozwiązań o charakterze proekologicznym, a także poprzez nakładane ograniczenia prawne dla systemów zasilających (Ekoprodukt), zakładające minimalną dopuszczalną sprawność i maksymalny pobór mocy w stanie bez obciążenia. Wysoka sprawność to także klucz do efektywnej miniaturyzacji, gdyż im mniej wydziela się ciepła w elementach, tym ciaśniej można je umieszczać. Kluczem do uzyskania małych strat są nowoczesne półprzewodniki oraz elementy indukcyjne wykonane na małostratnych materiałach magnetycznych pracujących na wysokich częstotliwościach. Patrząc na rozwiązania układowe ładowarek, zasilaczy, konwerterów, widzimy wyraźnie, że rynek szybko ewoluuje w stronę rozwiązań impulsowych rezonansowych.

Zestawienie zbiorcze w tabelach

Przegląd ofert dostawców w zakresie transformatorów i elementów indukcyjnych publikujemy w tabeli 1, a dane kontaktowe do firm, które nadesłały ankiety, zostały zebrane w tabeli 2. Prezentacja ofert została podzielona na kilka części tematycznych, co pozwala na szybką orientację w ofercie rynku i wstępną selekcję dostawców.

 

Źródłem wszystkich danych przedstawionych w tabelach oraz na wykresach są wyniki uzyskane w badaniu ankietowym przeprowadzonym wśród dostawców transformatorów i elementów indukcyjnych w Polsce.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również