Renesas stawia na aplikacje inteligentne

| Gospodarka Artykuły

W ramach walki o udziały w rynku i pozycję lidera wśród producentów półprzewodników, oraz aby poprawić nie najlepsze finanse, firma Renesas zamierza w kolejnych latach skoncentrować się na tworzeniu podzespołów do inteligentnych oraz efektywnych energetycznie aplikacji. Chce wykorzystać czołową pozycję w branży mikrokontrolerów do stworzenia inteligentnych domowych czujników parametrów środowiskowych oraz skupić się na technologiach równoważenia obciążenia w inteligentnych sieciach elektrycznych.

Renesas stawia na aplikacje inteligentne

Renesas zamierza wytwarzać sterowniki silników o wysokiej sprawności w instalacjach ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. W związku z tym planuje inwestycje w wydajniejsze, bezpieczniejsze i efektywniejsze energetycznie technologie w branży układów scalonych, w czujniki oraz technologie
przetwarzania sygnałów.

Od wielu miesięcy stabilność finansowa tego czołowego dostawcy mikrokontrolerów wydawała się niejasna, zwłaszcza po zniszczeniu części fabryk i infrastruktury w wyniku trzęsienia ziemi i tsunami, mających miejsce rok temu w Japonii. Niemniej w ostatnim okresie Renesasowi udało się doprowadzić do zamiany części swoich zobowiązań krótkoterminowych na długoterminowe i uzyskać środki na inwestycje od trzech głównych akcjonariuszy: Hitachi, Mitsubishi i NEC, a także otrzymać spory kredyt od czterech japońskich banków.

Wcześniej spekulowano, że Renesas może zostać wykupiony przez spółkę Kohlberg Kravis Roberts lub przez japoński państwowy fundusz inwestycyjny, ale ostatecznie okazało się, że firma pozostanie w dotychczasowej formie. Pozyskane przez Renesas środki pozwolą na przeprowadzenie zapowiedzianych zmian strukturalnych.

W planach jest obniżenie kosztów stałych o 25% do roku 2015. W tym celu firmę czekają redukcje tysięcy etatów, przy czym część pracowników przejdzie na wcześniejsze emerytury a sam Renesas zmieni model biznesowy na fablite, sprzedając lub przekazując innym firmom prawa własności do fabryk i innych obiektów. Wcześniej w 2012 roku Renesas przekazał Fuji Electric jedną z fabryk w Japonii i spekulowano, że prowadzi także negocjacje w sprawie sprzedaży innych fabryk firmom foundry, takim jak TSMC czy Globalfoundries. Takie zmiany mogą pojawiać się w najbliższej przyszłości.

Koncepcja inteligentnych aplikacji Renesasa wpisuje się w widoczny wyraźny trend przemysłu półprzewodnikowego w stronę wbudowywania
inteligentnych funkcjonalności w infrastrukturę, jak sieci elektryczne, instalacje domowe czy wyposażenie przemysłowe w celu zwiększenia sprawności energetycznej. Według analityków z International Data Corp., całkowity rynek takich układów przekroczy wartość 25 mld dolarów przed rokiem 2020.

Grzegorz Michałowski

Zobacz również