Trwają przymiarki do uruchomienia sieci 5G

| Gospodarka Artykuły

Władze Unii Europejskiej tworzą podwaliny infrastrukturalne do wprowadzenia technologii 5G w telekomunikacji mobilnej. Do tych celów zapisano w podziale widma pasmo 700 MHz (694-790 MHz), które od 2020 roku będzie przypisane do szerokopasmowych usług internetowych. Nakłada to na państwa członkowskie obowiązek jego zwolnienia do 2018 roku po to, aby do końca obecnej dekady dało się komercyjnie uruchomić sieć 5G przynajmniej jednym z głównym miast w każdym państwie członkowskim.

Trwają przymiarki do uruchomienia sieci 5G

Obecnie w wielu państwach na tych częstotliwościach nadają niektóre stacje telewizyjne. Konieczne będzie ich przeniesienie na niższe częstotliwości. W Polsce dodatkową przeszkodą mogą być kraje za wschodnią granicą. Ukraina wykorzystuje to pasmo do transmisji telewizyjnych, Białoruś na łączność specjalną, a Rosja w obwodzie kaliningradzkim na potrzeby wojska. Może to zakłócać działanie sieci w Polsce, przynajmniej na terenach przygranicznych, około 60-100 kilometrów w głąb kraju.

Zobacz również