Czy będzie megaustawa w sprawie 5G?

| Gospodarka Aktualności

Projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, który został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji, zakłada usunięcie barier administracyjno-prawnych utrudniających budowę szybkich sieci telekomunikacyjnych 5G. Według autorów projektu, nowe przepisy pozwolą na przyspieszenie procesu inwestycyjnego w telekomunikacji, a także na obniżenie kosztów budowy oraz eksploatacji takich nowoczesnych sieci.

Czy będzie megaustawa w sprawie 5G?

Planowana jest także harmonizacja dopuszczalnych poziomów pola elektromagnetycznego, które obecnie blokują rozwój sieci 5G w naszym kraju. Według Komisji Europejskiej, każdy kraj UE jest zobowiązany, by w 2020 r. przynajmniej w jednym dużym mieście funkcjonowała sieć 5G, a w 2025 r. dostęp do sieci 5G był niezakłócony na wszystkich obszarach miejskich i na głównych szlakach komunikacyjnych.

W Polsce testy 5G są na razie na bardzo wstępnym etapie. Pierwsze próby terenowe przeprowadziły w tym roku w Gliwicach firmy Orange Polska i Huawei.