Politechnika Warszawska i Ericsson współpracują w zakresie technologii 5G

| Gospodarka Projektowanie i badania

Politechnika Warszawska i firma Ericsson podpisały umowę ramową dotyczącą współpracy naukowo-badawczej, która swoim zakresem obejmie m.in. wdrażanie nowych rozwiązań w obszarze technologii telekomunikacyjnych, łącząc potencjał naukowy uczelni i doświadczenie partnera biznesowego. Eksperci i naukowcy pracować będą nad rozwojem nowych technologii ICT (Information and Communication Technologies), które poprawią jakość życia oraz zapewnią wielowymiarowe korzyści odbiorcom usług telekomunikacyjnych i powiązanym branżom.

Politechnika Warszawska i Ericsson współpracują w zakresie technologii 5G

Nawiązana współpraca nabiera szczególnego znaczenia na progu wdrażania technologii telekomunikacji mobilnej piątej generacji - 5G - wykorzystującej do łączności mikrofale. Z technologią 5G wiązane są nadzieje na utworzenie unikalnego ekosystemu łączącego wiele dyscyplin naukowych - od telekomunikacji, poprzez transport, aż po sztuczną inteligencję.

- Podjęcie współpracy naukowo-badawczej z firmą Ericsson, należącą do liderów na światowym rynku dostawców najnowszych rozwiązań i urządzeń dla branży telekomunikacyjnej, dobrze wpisuje się w cele realizowanej strategii rozwoju Politechniki Warszawskiej. Chcielibyśmy, aby innowacyjne pomysły w zakresie rozwiązań sieci telekomunikacyjnych, usług teleinformatycznych i cyberbezpieczeństwa były testowane w środowisku infrastruktury technicznej wspólnych laboratoriów badawczo-rozwojowych oraz wykorzystywane w procesie kształcenia, rozwoju studenckich kół naukowych, a także prowadzeniu doktoratów wdrożeniowych dla pracowników firmy Ericsson Polska - podkreślił prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej.

Firma Ericsson Polska i Politechnika Warszawska są członkami Rady Porozumienia na rzecz Strategii 5G dla Polski, która uczestniczy w procesie przygotowywania wdrożeń takich sieci w naszym kraju.

źródło: Ericsson