UE rozważa możliwości wyłączenia chińskich firm z procesu tworzenia sieci 5G

| Gospodarka Aktualności

Unia Europejska rozważa propozycje, które byłyby faktycznym zakazem stosowania rozwiązań Huawei Technologies w zakresie sieci komórkowych nowej generacji - informuje kilku wyższych urzędników UE - zwiększając w ten sposób międzynarodową presję na największego na świecie producenta sprzętu telekomunikacyjnego. Chociaż działania organów wykonawczych UE są wciąż na bardzo wczesnym etapie i mogą okazać się skomplikowane w realizacji, posunięcie to oznacza zmianę stanowiska UE w związku z rosnącymi na Zachodzie obawami dotyczącymi bezpieczeństwa w odniesieniu do Chin.

UE rozważa możliwości wyłączenia chińskich firm z procesu tworzenia sieci 5G

Ruch wykluczający chińskie firmy, takie jak Huawei, byłby prawdopodobnie przyjęty z zadowoleniem przez Stany Zjednoczone, które starają się uniemożliwić amerykańskim firmom zakup sprzętu firmy Huawei i naciskają na sojuszników, aby zrobili to samo. Amerykańscy eksperci od spraw bezpieczeństwa obawiają się, że rząd chiński może użyć tych urządzeń do szpiegowania, co Huawei określa jako twierdzenia bezpodstawne.

Według czterech wyższych urzędników UE, jedną z rozważanych przez Komisję Europejską opcji jest zmiana ustawy o cyberbezpieczeństwie z 2016 r., która wymaga od firm zajmujących się infrastrukturą krytyczną podjęcia odpowiednich środków bezpieczeństwa. Zmieniając definicję infrastruktury krytycznej tak, aby obejmowała również sieci komórkowe piątej generacji, prawo skutecznie uniemożliwiłoby unijnym firmom korzystanie ze sprzętu dostarczanego przez jakikolwiek kraj lub firmę podejrzaną o używanie swoich urządzeń do szpiegowania lub sabotażu - stwierdzili urzędnicy. Podkreślili oni równocześnie, że jakiekolwiek zmiany nie dotyczyłyby tylko jednej firmy i wynikają z szerszych obaw dotyczących bezpieczeństwa narodowego w odniesieniu do Chin.

Rzeczniczka Huaweia powiedziała, że firma jest otwarta i zaangażowana we współpracę z instytucjami europejskimi w celu opracowania standardu bezpieczeństwa cybernetycznego dla Europy, dodając, że otwarcie w marcu przez firmę nowego centrum cyberbezpieczeństwa w Brukseli podkreśla jej zaangażowanie w prace na rzecz Europy.

Rząd chiński zaprzeczył jakimkolwiek zamiarom szpiegowania Zachodu i potępił zakaz sprzedaży urządzeń chińskich dostawców 5G w Stanach Zjednoczonych i Australii, uznając go jako bezpodstawny. Podobną wiadomość 29 stycznia przekazał ambasador Chin w UE, Zhang Ming, podczas prywatnego spotkania z unijnym komisarzem ds. technologii, Andrusem Ansipem, przekonując, że firma Huawei nie powinna być w Europie blokowana podczas rozwijania sieci 5G.

źródło: Reuters

Zobacz również