PEM równy 7 V/m może być przeszkodą dla sieci 5G

| Gospodarka Artykuły

Operatorzy komórkowi zwracają uwagę, że obowiązujące w kraju normy natężenia pola elektromagnetycznego (PEM) emitowanego przez stacje BTS są w Polsce dużo bardziej rygorystyczne niż w innych krajach Unii Europejskiej. Może to powodować duże komplikacje w przypadku sieci 5G, wiążące się z postawieniem wielu dodatkowych masztów, z czym z kolei może być problem z uwagi na konieczność zapewnienia dystansu od skupisk ludzkich.

PEM równy 7 V/m może być przeszkodą dla sieci 5G

Zgodnie z badaniem emisji PEM przeprowadzonym w miastach wojewódzkich przez Instytut Łączności, z uwagi na rozbudowaną infrastrukturę telekomunikacyjną, planowane wdrożenie sieci 5G przy obecnie obowiązującej wartości dopuszczalnej w środowisku (7 V/m), może być istotnie utrudnione i w wielu miejscach nie będzie można zgłosić nowych instalacji nadajników bez naruszania przepisów prawa ochrony środowiska. Konieczne będą zmiany w prawie (większy dopuszczalny poziom PEM) lub przebudowa istniejącej sieci.

Zobacz również