Wzrost cen pamięci półprzewodnikowych napędza rozwój rynku układów scalonych

| Gospodarka Artykuły

Firma IC Insights ponad dwukrotnie zwiększyła swoje prognozy rozwoju rynku układów półprzewodnikowych w 2017 roku, reagując w ten sposób na znaczny wzrost cen układów pamięci DRAM oraz NAND Flash. W najnowszej prognozie określono, że roczne dochody całej branży produkcji układów półprzewodnikowych  wzrosną o 11% w porównaniu do roku poprzedniego.

Wzrost cen pamięci półprzewodnikowych napędza rozwój rynku układów scalonych

Szacuje się ponadto, że wartość sprzedanych układów pamięci DRAM oraz NAND wzrośnie odpowiednio o 39% oraz 25%. W poprzednich prognozach całkowity rozwój branży w tym roku szacowano na poziomie 5%.

Wzrost na poziomie 11% jest najbardziej optymistyczną ze wszystkich tegorocznych prognoz publikowanych przez różne ośrodki. Wśród wszystkich obserwatorów i analityków panuje zgodne przekonanie, że ten rok będzie dla branży układów półprzewodnikowych dużo bardziej udany od poprzedniego, większość prognoz oscyluje jednak wokół wzrostu na poziomie 7%.

Wzrost całkowitej wartości sprzedaży układów pamięci DRAM związany jest przede wszystkim ze znacznym skokiem ich cen, który wyniósł 37% w porównaniu do roku poprzedniego. Ceny układów NAND wzrosły zaś o ok. 22%.

Rozwój rynku układów półprzewodnikowych w poprzednich latach. Jak widać z zestawienia w poprzednich latach rynek układów pamięci DRAM wywierał bardzo silny wpływ na wyniki całej branży układów półprzewodnikowych (źródło: IC Insights)